Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het studieprogramma van de bachelor Psychobiologie is zo opgebouwd dat je eerst een brede basis kennis over de hersenen ontwikkelt, waarna je je verder kunt specialiseren in een onderwerp naar eigen keuze. We besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van je onderzoeksvaardigheden in practica. Ook oefen je veel met je academische vaardigheden, zoals wetenschappelijk schrijven en presenteren.

Opbouw studiejaar

Elk studiejaar bestaat uit twee semesters die zijn opgedeeld in twee periodes van acht weken en een periode van vier weken. Je volgt doorgaans twee vakken met hoorcolleges, werkcolleges en practica. De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk tentamen, een verslag of een eindpresentatie.

Tijdsverdeling

Psychobiologie is een voltijd studie. Dat betekent dat je ongeveer 40 uur per week met je studie bezig bent.

Studieprogramma per jaar
 • Jaar 1

  Het eerste jaar begint met een introductie van de psychobiologie. Daarna krijg je vakken over genetica en evolutie, cognitieve psychologie, celbiologie, neuroanatomie en -fysiologie. Je brengt de theorie direct in praktijk in lab- en computerpractica. Naast deze vakken is er aandacht voor methoden van onderzoek, statistiek, wiskunde en leer je werken met programmeertaal R.

 • Jaar 2

  In het tweede studiejaar verdiep je je verder in de relatie tussen de hersenen en functies als visuele perceptie, aandacht, bewustzijn, geheugen, emotie en motivatie. Ook leer je meer over de ontwikkeling van het individu en de biologische basis van aandoeningen in het zenuwstelsel.

  Het hele jaar volg je parallel aan de vakken een practicumreeks. Je voert in duo’s of in groepen verschillende eigen onderzoeken uit, zoals een EEG-experiment en een moleculair neurobiologisch experiment. Hierover rapporteer je schriftelijk en mondeling. Ook schrijf je een kleine scriptie en volg je een vak over beroepsethiek. Vanaf het tweede jaar schrijf en presenteer je in het Engels.

 • Jaar 3

  In het derde jaar kun je een voor jou specifieke track samenstellen uit de aangeboden vakken met verdieping binnen de cognitieve of moleculaire neurowetenschappen of psychologie. Je kunt ook kiezen voor een minor bij een andere opleiding. Met bijvoorbeeld de minor Computational Science vergroot je de kans op toelating tot de master Computational Science en met de minor Educatie haal je je tweedegraads lesbevoegdheid. Daarmee kun je les geven aan de onderbouw van de havo en het vwo, en aan het gehele vmbo. Je kunt er ook voor kiezen om in deze periode onderwijs in het buitenland te volgen.

  Met een bachelorproject aan het einde van je derde jaar rond je je bachelor af. Je doet een wetenschappelijke stage waarvan je de uitkomst verwerkt in een wetenschappelijk verslag en een presentatie in het Engels. Na afronding van je bacheloropleiding ontvang je de titel Bachelor of Science (BSc).

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Introductie psychobiologie
  Blok 1
  6
 • Genetica en Evolutie
  Blok 2
  6
 • Methoden van onderzoek en Statistiek
  Blok 1
  Blok 2
  9
 • Neurofilosofie en Cognitieve psychologie
  Blok 3
  6
 • Academische basisvaardigheden 1.1
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  3
 • Celbiologie
  Blok 4
  9
 • Neuroanatomie en Neurofysiologie
  Blok 5
  9
 • Basiswiskunde in de psychobiologie
  Blok 4
  Blok 5
  3
 • Evolutie en Gedrag
  Blok 6
  6
 • Academische basisvaardigheden 1.2
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  3
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Van perceptie tot bewustzijn
  Blok 1
  6
 • Wetenschapsfilosofie en Statistisch redeneren
  Blok 1
  6
 • Leren en Geheugen
  Blok 2
  9
 • Review jaar 2 PB
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  6
 • Ontwikkeling
  Blok 4
  6
 • Beroepsethiek
  Blok 5
  3
 • Experimentatie jaar 2
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  18

  Programmeren, Experimentele Psychologie, EEG, Hodgkin-Huxley, Neurofarmacologie en Moleculaire Celbiologie

 • Emotie, Motivatie en Interne regulatie
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Keuzevakken
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  42

  Kies 30 tot 42 EC aan keuzevakken

 • Bachelorproject Psychobiologie - wetenschappelijke stage
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  30

  Je Bachelorproject kan 18, 24 of 30 EC zijn.

Verplicht vak
Keuzevak
Marisse Koolstra
Copyright: UvA
Ik heb het menselijk gedrag altijd heel interessant gevonden. Waarom doen mensen wat ze doen? Ik wilde niet alleen menselijk gedrag observeren, ik wilde ook weten hoe dat gedrag biologisch tot stand komt. Studente Psychobiologie, Marisse Koolstra Lees het verhaal van Marisse en andere studenten
 • Keuzeruimte

  Binnen het derde jaar heb je 42 EC vrije keuzeruimte die je helemaal zelf kunt invullen. Dit geeft je de kans om je kennis te verbreden of juist te verdiepen op een onderwerp waar je graag meer over wilt leren. Maar je kunt deze tijd bijvoorbeeld ook gebruiken voor een uitwisseling naar het buitenland.

 • Studiebegeleiding

  Tijdens je studie sta je er niet alleen voor.  Je krijgt in elke fase van je studie de persoonlijke begeleiding die past bij de specifieke vragen van dat moment.

 • Dubbele bachelor

  Wil jij naast Psychobiologie ook Psychologie studeren? Dan is de dubbele bachelor misschien wat voor jou. In 3,5 jaar volg je een aangepast programma en behaal je twee bachelordiploma’s.

  Meer informatie over de dubbele bachelor

Meestgestelde vragen
 • Hoe werkt de selectieprocedure?

  Uiterlijk 15 januari schrijf je je in voor de opleiding via Studielink. In februari/maart neem je deel aan een van de onderwijsdagen. Thuis bestudeer je de lesstof, zodat je begin maart de online selectietoets kunt maken. De uitslag van de toets bepaalt jouw rangnummer in de selectieprocedure. Half april ontvang je jouw rangnummer.

  Lees hier alle informatie over de selectieprocedure

 • Hoe groot is de kans dat ik word geselecteerd?

  De opleiding heeft jaarlijks 250 plekken beschikbaar. Hoe groot de kans is dat je wordt geselecteerd is niet te voorspellen, dat hangt samen met het aantal aanmeldingen voor de opleiding. De afgelopen jaren was dat aantal hoger dan het aantal beschikbare plekken, maar hebben we uiteindelijk iedereen die de toets heeft gemaakt een plek kunnen bieden. Gedurende het proces valt namelijk een deel van de kandidaten nog af doordat zij bijvoorbeeld toch een andere studie kiezen of niet slagen voor het eindexamen. Maar, resultaten uit het verleden bieden natuurlijk geen garanties voor de toekomst.

  Lees hier alle informatie over de selectieprocedure

 • Wat kan ik doen als ik geen natuurkunde in mijn pakket heb?

  Heb  je wél een N&T-profiel of een N&G-profiel  maar geen natuurkunde of biologie in je pakket? Dan kun je voor het ontbrekende vak een deelcertificaat halen. Verschillende instanties bieden hiervoor cursussen en examens aan. Let op: Zorg dat je je ondanks je deficiëntie vóór 15 januari aanmeldt voor de opleiding in Studielink, ook als je de deficiëntie op dat moment nog niet hebt weggewerkt.

  Kijk hier hoe je je deficiënties weg kunt werken

 • Wat is het verschil tussen Psychobiologie en Psychologie?
  Het verschil tussen Psychobiologie en Psychologie

  Psychobiologie is echt een bètaopleiding en Psychologie is dat niet. Bij Psychobiologie bestudeer je het brein vanuit een biologische invalshoek tot op celniveau, dus met behulp van bijvoorbeeld genetica en celbiologie. Je hebt daarbij ook kennis van scheikunde, natuurkunde en wiskunde nodig.

  Bij Psychologie kijk je meer naar het menselijk gedrag en minder naar wat er in de hersenen gebeurt. Wil je in de toekomst graag mensen behandelen met psychische klachten? Dan kun je beter kiezen voor Psychologie of Geneeskunde, niet voor Psychobiologie.