Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Religiewetenschappen
Vergelijk
 • Het eerste studiejaar

  In het eerste jaar doe je basiskennis op van de belangrijkste religieuze tradities en de verschillende wetenschappelijke benaderingen om deze tradities te onderzoeken. Na de propedeuse ga je je verder verdiepen in belangrijke thema’s en de daarmee verbonden wetenschappelijke debatten over bijvoorbeeld de sociale rol van religies of de verwevenheid van religie, psyche en cultuur. 

  De omvang van de propedeuse is 60 EC. Om alle onderdelen zoveel mogelijk in de praktijk te bekijken, bezoek je musea, bibliotheken en religieuze groeperingen.

  • Opleidingsgebonden vakken (36 EC)
   In het eerste studiejaar krijg je een grondige introductie in het vakgebied van Religiewetenschappen en maak je kennis met diverse religieuze tradities: het jodendom, het christendom, de islam en ook het hindoeïsme en boeddhisme. Ook bekwaam je je in het doen van onderzoek, het geven van een mondelinge presentatie en het schrijven van wetenschappelijke essays.
  • Bij een andere opleiding (24 EC)
   Je kiest uit de propedeusevakken die bij de volgende disciplines worden aangeboden: Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Filosofie, Media Studies, Hebreeuws, Arabisch, of Europese Studies. 
 • Het tweede en derde studiejaar

  De omvang van de tweede en derde jaar is 120 EC, waarvan 60 EC opleidingsgebonden zijn. Waar het eerste jaar breed en inleidend is opgebouwd, zijn de vakken van het tweede en derde jaar meer thematisch van karakter. Je verdiept je in verschillende thema’s en de hiermee verbonden wetenschappelijke debatten. Hierbij kun je denken aan de sociale rol van religie, de verwevenheid van (nieuwe) religie(s) en spiritualiteit, maar ook de verbinding tussen religie, kunst en cultuur. Je leert kennis op verschillende manieren toe te passen en onderzoek te doen. In het tweede jaar volg je ook de vakken ‘Wetenschapsfilosofie’ en ‘Religiewetenschappen: geschiedenis en filosofie’, waarin vragen als: ‘Wat is wetenschap?’ en ‘Wat onderscheidt wetenschappelijke kennis van andere vormen van kennis?’ centraal staan. Het tweede en derde jaar mag je voor een deel zelf invullen met bijvoorbeeld keuzevakken, een minor of een stage. Je sluit je bachelor af met een afstudeertraject van 18 EC, waarvan 12 EC bestemd zijn voor de afstudeerscriptie.

Studieschema

Let op:  Dit is het studieschema van het  gemeenschappelijke programma van de bachelor Religiewetenschappen. De studieschema's gerelateerd aan de andere disciplines (voor het behalen van de dubbele bachelor) zijn te vinden in de UvA studiegids.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Jodendom
  Blok 1
  6
 • Christendom
  Blok 2
  6
 • Grote vragen Religiewetenschappen 1: analyse van teksten
  Blok 3
  6
 • Islam
  Blok 4
  6
 • Hindoeïsme / Boeddhisme
  Blok 5
  6
 • Grote vragen Religiewetenschappen 2: geleefde religie
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Religie, Kunst en Cultuur 1: Mythologie en verhaalcultuur
  Blok 1
  6
 • Secrets of the West 1: Culture and Counterculture before Modernity
  Blok 1
  6
 • Religie, Kunst en Cultuur 2: Heilige verhalen in woord en beeld
  Blok 2
  6
 • Secrets of the West 2: Culture and Counterculture in the Modern Period
  Blok 2
  6
 • Secrets of the West 3: Culture and Counterculture Research Project
  Blok 3
  6
 • Religie en spiritualiteit in Nederland 1: concepten en theorieën
  Blok 4
  6
 • Wetenschapsfilosofie (Historische wetenschappen)
  Blok 4
  6
 • Religie en spiritualiteit in Nederland 2: geleefde religie
  Blok 5
  6
 • Religiewetenschappen: geschiedenis en filosofie
  Blok 5
  6
 • Religie en spiritualiteit in Nederland 3: onderzoeksproject
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Utopia’s en toekomstvisies
  Blok 1
  6
 • Religie en populaire cultuur
  Blok 2
  6
 • Onderzoeksproject Bachelorscriptie Religiewetenschappen
  Blok 4
  6
 • Vrije keuze
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 4
  Blok 5
  30
 • Bachelorscriptie Religiewetenschappen
  Blok 5
  Blok 6
  12
Verplicht vak
Keuzevak
UvA Studiegids: Bachelor Religiewetenschappen
 • Minor en keuzeruimte

  In het tweede en derde jaar van de opleiding krijg je ook studiepunten (EC) om naar eigen inzicht in te vullen.  Het is mogelijk om voor opleidingsgebonden studievakken te kiezen, maar je hebt hier ook veel andere mogelijkheden (zie keuzevakken).

  Double degree

  Na je propedeuse heb je de optie om voor een double-degree te kiezen: je combineert Religiewetenschappen met een andere bacheloropleiding. Op deze manier kun je aan het eind van je studie twee bachelordiploma’s behalen.

  Keuzevakken

  In principe kun je elk vak als keuzevak volgen. Een vak van de Faculteit der Geesteswetenschappen, een andere faculteit of zelfs een andere universiteit. De meeste opleidingen bieden aparte keuzevakken aan.

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep.

  Minor Educatie

  Je kunt tijdens je bachelor een lesbevoegdheid halen. Je volgt dan de minor Educatie (30 EC) bij de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO). De minor combineert een theoretische opleiding met een stage op een middelbare school. Op je bachelordiploma krijg je de aantekening dat je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid hebt behaald. Als je vervolgens een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, doe je eerst een master op je vakgebied en daarna de Lerarenopleiding van 30 EC. Als je de minor Educatie niet hebt gevolgd, is de Lerarenopleiding na je master 60 EC.

 • Stage lopen en internationaal studeren

  Het is mogelijk tijdens de studie stage te lopen en een periode in het buitenland te studeren.

  Stage lopen

  Tijdens een stage doe je werkervaring op en krijg je een indruk van welk soort werk bij jou past. Een stage, een verblijf in het buitenland en alle ervaring die je opdoet in relevante bijbanen, bestuursfuncties of vrijwilligerswerk opdoet, kunnen een verrijking zijn van je studietijd en je cv.

  Studenten Religiewetenschappen kunnen stage lopen in hun keuzeruimte. 

  Internationaal studeren

  De Universiteit van Amsterdam neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s, waardoor je een periode in het buitenland kunt studeren.

  Studenten uit het buitenland volgen op hun beurt colleges bij de UvA. Je hebt, zeker als je na de bachelor doorgaat met een master, soms dus college met studenten uit andere landen.

 • Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen.

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  De bachelor Religiewetenschappen duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC). Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt in je eerste studiejaar ongeveer 12 tot 15 uur per week aan colleges, in je tweede en derde jaar zo'n 8 tot 10 uur. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

Deeltijdopleiding

Je kunt deze bachelor ook in deeltijd studeren. Je volgt dan dezelfde vakken als de voltijdstudenten, maar je hebt minder vakken per studiejaar en je behaalt 30 EC per studiejaar (voltijdstudenten: 60 EC). Deeltijdstudenten ronden deze opleiding in zes jaar af. Net als voor voltijdstudenten geldt er een bindend studieadvies (BSA): in het eerste studiejaar moet je minimaal 24 EC behaald hebben om je opnieuw te kunnen inschrijven voor het tweede studiejaar. Het collegegeld voor een deeltijdopleiding ligt iets lager dan het tarief voor voltijdopleidingen, zie ook Collegegeld. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.