Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Wiskunde
Vergelijk

Thema's keuzevakken Wiskunde

Wiskunde bestaat uit veel deelgebieden en heeft tal van aanknopingspunten met andere studies. Daarom is er in het tweede en derde jaar heel wat keuzeruimte. Om je wegwijs te maken in de mogelijkheden hebben we deze keuzevakken ingedeeld in 13 thema’s. Zo zie je direct de samenhang tussen vakken en aan welke onderwerpen deze gerelateerd zijn. Sommige thema’s gaan over hele fundamentele wiskundige onderwerpen, terwijl andere juist meer toepassingsgericht zijn.

De thema's sluiten aan op de onderzoeksgebieden van de universiteit. De docenten van de vakken binnen een thema zijn expert in dat vakgebied en houden zich bezig met actueel onderzoek in de betreffende richting. Zo vormen de thema’s ook een leidraad bij de keuze van een onderwerp en een begeleider voor je bachelorscriptie.

In elk thema zitten drie soorten vakken. De kernvakken behandelen wiskundige onderwerpen die terugkomen in meerdere thema’s, de verdiepende vakken gaan dieper in op de wiskunde van het thema zelf en de verbredende vakken zijn vakken van een andere opleiding die aansluiten bij het thema. Om een thema te volgen kies je minstens drie vakken uit de lijst van dat thema.

De 13 thema's

 • Hidden Symmetry

  In veel wiskundige problemen komen symmetrieën voor die niet meteen in het oog springen, maar die wel kunnen bijdragen aan de oplossing of vereenvoudiging van het probleem. Het is dus belangrijk om symmetrieën te bestuderen: deze zijn cruciaal voor veel onderzoek op het gebied van meetkunde, algebra en mathematische fysica. Binnen dit thema leer je de technieken waarmee je symmetrieën kunt beschrijven en hoe je ze kunt gebruiken om diepgaande verbanden te ontdekken in de wiskunde en andere wetenschappen.

  Kernvak: Representation Theory
  Verdiepend vak: Galois Theory, Differential Geometry, Modules and Categories
  Verbredend vak:  Speciale relativiteitstheorie/klassieke mechanica 1, Quantumfysica 1

 • Mathematics for the Quantum Universe

  De wetten van het universum zijn geschreven in wiskundige taal. De natuurkundige theorie van de kwantummechanica beschrijft verschijnselen op kleine schaal, terwijl de algemene relativiteit de natuurkunde op grote schaal beschrijft. In dit thema wordt de wiskunde behandeld die achter deze twee belangrijke takken van de moderne natuurkunde ligt.

  Kernvak: Functional Analysis
  Verdiepende vakken: Complexe Analyse, Representation Theory, Interduction to Quantum Computing, Measure Theory
  Verbredende vakken: Quantumfysica 1

 • Secrets of Numbers

  Het eerste contact met wiskunde is voor iedereen de natuurlijke getallen 1, 2, 3, … Verrassend genoeg zijn deze eenvoudigste getallen de meest mysterieuze objecten uit de wiskunde. Er zijn allerlei bekende problemen in verband met deze getallen die ondanks de pogingen van generaties wiskundigen nog steeds niet zijn opgelost. De laatste stelling van Fermat heeft wiskundigen bijvoorbeeld meer dan 350 jaar lang beziggehouden! Binnen dit thema word je meegenomen door de prachtige theorie van getallen en de toepassingen daarvan in de cryptografie.

  Kernvak: Galois Theory
  Verdiepende vakken: Number Theory, Combinatorial Enumeration, Modules and Categories
  Verbredende vakken: Modern Cryptography, Klassieke cryptografie

 • The Shape of Space

  Van het oppervlak van een donut tot de vorm van het heelal: gekromde ruimten zijn overal. Met welke taal kunnen we de vorm van ruimte beschrijven, en welke gevolgen heeft dat?

  Kernvak: Differential Geometry
  Verdiepende vakken: Complexe Analyse, Chaotic Dynamical Systems,  Differential Topology (VU), Partial Differntial Equations
  Verbredend vak: Speciale relativiteitstheorie/klassieke mechanica 1

 • Clever Counting

  Hoe bereken je de kansen in een complex kansspel? Wat is de beste opzet voor een wetenschappelijk experiment met verschillende groepen mensen en verschillende behandelingen? Wat is de kortste route waarbij je alle Europese hoofdsteden aandoet?  Eenvoudige vragen leveren ingewikkelde uitdagingen op, die weer leiden tot steeds verfijndere wiskundige theorieën. In dit thema maak je gebruik van voortbrengende functies, formele machtreeksen en partities.

  Kernvakken: Combinatorial Enumeration
  Verdiepende vakken: Complexe Analytse, Graph Theory and Algorithms, Representation Theory
  Verbredend vak: Algorithmen en Complexiteit, Game theory

 • The Art of Approximation

  In de echte wereld is het vaak niet mogelijk om problemen precies op te lossen: meestal kun je alleen benaderende oplossingen vinden. Naarmate de problemen ingewikkelder worden en er steeds grotere nauwkeurigheid vereist is, kan de tijd die het kost om benaderingen te vinden snel toenemen. Om snelle algoritmen te vinden zijn moderne methoden op het gebied van analyse en discrete wiskunde nodig.

  Kernvak: Numerieke analyse
  Verdiepende vakken: Functional Analysis, Numerical Linear Algebra,  Mathematical Systems and Control Theory (VU)
  Verbredend vak: Optimization, Modelling and Simulation

 • Order in Randomness

  Toeval, onzekerheid en allerlei verschijnselen die het gevolg zijn van ‘toevalligheid’ zijn overal in de wereld om ons heen aanwezig. Toeval is niet willekeurig, maar volgt vaak onderliggende wetten waardoor de verschijnselen die wij waarnemen worden bepaald. Binnen dit thema leer je de wiskundige taal waarin deze wetten worden uitgedrukt en leer je verborgen orde in toeval te begrijpen.

  Kernvak: Markov Chains
  Verdiepende vakken: Measure Theory, Introduction to Information Theory, Chaotic Dynamical Systems, Statistical Data Analysis
  Verbredende vakken: Risk Theory, Emergentie

 • Describing Change

  Wat hebben een asteroïde, de beurs, het klimaat en een om zich heen grijpende pandemie met elkaar gemeen?  Het zijn dynamische systemen waarbij natuurkundige, financiële en biologische wetten bepalen hoe grootheden in de loop van de tijd veranderen, volgens regels die constant, veranderlijk of zelfs probabilistisch kunnen zijn. Het vinden van een nauwkeurige beschrijving van deze systemen speelt een cruciale rol bij veel van de urgentste problemen ter wereld. Hiervoor zijn technieken nodig uit allerlei gebieden van de wiskunde, waaronder analyse, meetkunde en stochastiek.

  Kernvakken: Chaotic Dynamical Systems Verdiepende vakken: Complexe Analyse, Markov Chains, Financial Mathematics, 
  Measure Theory
  Verbredende vakken: Project Biomedical Mathematics (VU), Time Series Analysis

 • We Are All Connected

  Met netwerken en grafieken kunnen we modellen maken van de onderlinge verbindingen in de huidige wereld, waaronder sociale netwerken, kaarten van de hersenen, elektriciteits- en vervoersnetten, communicatienetwerken en interacties tussen eiwitten. De wiskunde achter netwerken, algoritmen en complexiteit levert middelen op waarmee we informatie uit deze essentiële structuren van het moderne leven kunnen halen. Bovendien is inzicht in grafieken en in problemen waarvoor efficiënte algoritmen nodig zijn, niet alleen van cruciaal belang in de wiskunde, maar ook op andere gebieden, zoals informatica, optimalisatie en natuurkunde. In dit thema maak je kennis met het snel veranderende domein van netwerken en complexiteit.

  Kernvakken: Graph Theory and Algorithms Verdiepende vakken: Combinatorial Enumeration, Markov chains, Introduction to Information Theory
  Verbredende vakken: Networks and Network Security

 • Mathematics of Future Technology

  Moderne technologieën als machine learning en kwantumcomputers ontwikkelen zich razendsnel en beloven fundamentele veranderingen in de wetenschap, en ook in ons leven. Deze technologieën vergen nieuwe ontwikkelingen in allerlei domeinen van de wiskunde, zoals algebra, kansrekening en statistiek. In dit thema leer je over deze moderne wiskundige ontwikkelingen en de relevantie daarvan voor moderne technologieën.

  Kernvak: The Mathematics of Machine Learning
  Verdiepende vakken: Introduction to quantum computation, Graph theory and Algorithms, Introduction to information theory, Numerical Linear Algebra
  Verbredende vakken:  Introduction to Computer Vision

 • Patterns in Data

  We worden voortdurend overladen met gegevens. Het is voor ons begrip van de wereld om ons heen van het grootste belang dat wij deze gegevens kunnen begrijpen. Binnen dit thema leer je gegevens te analyseren en verborgen patronen te ontdekken. Er komt een breed scala aan technieken uit verschillende wiskundige disciplines voorbij, die we gebruiken om praktische en computationele vaardigheden te ontwikkelen.

  Kernvak: Statistical Data Analysis
  Verdiepende vakken: The Mathematics of Machine Learning, Bayesian Statistics, Financial Mathematics, Numerical Analysis
  Verbredende vakken:  Econometrics 1 en 2

 • Logic and Computation

  Bestaat er een algoritme dat alle stellingen uit de rekenkunde van de natuurlijke getallen opnoemt? Hoe kun je de kunst van het redeneren tot een domein van de wiskunde maken? Wat zijn de grondslagen van de wiskunde? Wat is de wiskunde van informatie? In dit thema ga je in op deze fundamentele wiskundige vragen.

  Kernvak: Wiskundige Logica
  Verdiepende vakken: Introduction to Modal Logic, Project Computer Assisted Proofs
  Verbredende vakken: Algoritmes en Complexiteit, Automaten en Formele talen, Computationele logica

 • Foundations and Philosophy

  Wat is wiskunde? Wat zijn de basisprincipes? Gaat wiskunde over een ontdekkingsreis of de constructie van een bouwwerk? Kunnen we bewijzen dat alles waar is? Bestaan er wiskundige objecten zoals getallen, en zo ja, waar? Waarom heeft wiskunde op andere gebieden zo'n fundamenteel belang gekregen, en hoe is dit tot stand gekomen?

  Kernvak: Axiomatic set theory
  Verdiepende vakken: Wiskundige Logica, Introduction to the Philosophy of mathematics, Introduction to Modal Logic, Modules and categories 
  Verbredend vak: History of Science 

   

  Kernvak: Wiskundige logica
  Verdiepende vakken: Onderwijslab wiskunde, Geschiedenis van de wiskunde
  Verbredende vakken: Philosophy of Mathematics, History and Philosophy of Science, Orientatie op onderwijs, History and Philosophy of Science