Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studieprogramma

Wiskunde

Het studieprogramma van de bachelor Wiskunde is zo opgebouwd dat je begint met het aanleggen van een brede basis die zoveel mogelijk van het vakgebied beslaat. Halverwege de opleiding krijg je steeds meer keuzeruimte en in het derde jaar kies je een track van verdiepende vakken in de richting die jij interessant vindt. Naast dat je analytisch en kritisch leert denken, leggen we in de opleiding ook veel nadruk op hoe je je eigen denkproces aan anderen overbrengt en besteden we aandacht aan oriëntatie op een vervolgstudie en de arbeidsmarkt.

Opbouw studiejaar

Een studiejaar bestaat uit twee semesters die elk weer zijn opgedeeld volgens het 8-8-4 schema: twee blokken van acht weken gevolgd door een blok van vier weken. In tegenstelling tot andere UvA-opleidingen lopen de meeste vakken bij de bachelor Wiskunde echter door over meerdere blokken, omdat je veel onderwerpen pas goed onder de knie krijgt als je tijd hebt om ermee te oefenen.

 • Jaar 1

  In het eerste jaar van de studie oriënteer je je op het vakgebied. Naast de vakken die je volgt, werk je in een tutorgroep onder begeleiding van een ouderejaarsstudent samen met je medestudenten aan je huiswerkopdrachten en je studievaardigheden. Je leert veel van elkaar door aan elkaar uit te leggen en voor te doen waar je mee bezig bent. Zo word je bovendien gedwongen om na te denken over hoe je iets duidelijk en exact formuleert. Daarnaast leer je programmeren en vertellen verschillende gastdocenten je tijdens Highlights over de laatste ontwikkelingen in het wiskundig onderzoek.

 • Jaar 2

  In het tweede jaar breid je je kennis over de basisrichtingen algebra, analyse en stochastiek uit. Daarnaast volg je vakken die een kleiner deelgebied verder uitdiepen zoals numerieke wiskunde, gewone differentiaalvergelijkingen en topologie. Samen met een medestudent ga je aan de slag met een project waarin je je verdiept in een zelfgekozen wiskundig onderwerp, waarover je een verslag schrijft en een presentatie geeft. Dit is een goede voorbereiding op je bachelorproject in het derde jaar. Daarnaastbegeleiden we je in het vak Oriëntatie wiskunde bij je oriëntatie op een vervolgstudie of de arbeidsmarkt.  

 • Jaar 3

  In het derde jaar volg je voornamelijk keuzevakken binnen de door jou gekozen richting: algebra, analyse, stochastiek, logica of modelleren. Daarnaast wordt er ruim aandacht besteed aan presenteren. In je bachelorproject doe je zelfstandig onderzoek op een onderwerp dat jou aanspreekt onder begeleiding van een onderzoeker van het KdVI, het wiskunde instituut van de UvA. Je rondt het project af met het schrijven van je bachelorscriptie, waarna je de titel Bachelor of Science (BSc) krijgt.

Een typische week bij Wiskunde

Wiskunde aan de UvA is een voltijdstudie. Dat betekent dat je ongeveer 40 uur per week met de studie bezig bent. Hiervan bestaat de helft uit contactonderwijs. De andere helft van de tijd gebruik je voor zelfstudie. In de latere jaren neemt de tijd die je zelfstandig werkt toe. Bij Wiskunde gebruiken we de volgende onderwijsvormen:  

 • Hoorcolleges
  Tijdens hoorcolleges licht de docent de stof toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Werkcolleges
  In werkcolleges oefen je de stof die op het hoorcollege is behandeld in kleinere groepen, onder begeleiding van een docent.
 • Wiskundetutoraat
  In het wiskundetutoraat (jaar 1 en 2) werk je samen aan de huiswerkopdrachten, onder begeleiding van een tutor.
 • ​​​Practica
  (Computer)practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert. Ook werk je samen of zelfstandig aan kleine projecten.
 • Onderzoek
  In het tweede en derde jaar werk je individueel of in tweetallen aan een onderzoek over een onderwerp naar keuze. Je wordt hierbij persoonlijk begeleid door een docent.