Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Kies je voor een master na je bachelor? Of ga je de onderzoekskant op of het werkveld in? Aan jou de keuze. Binnen de UvA kan je met een tutor, mentor of ouderejaarsstudent hierover in gesprek. Of praat met iemand vanuit het Student Careers Centre. Ze zijn er voor jouw loopbaanontwikkeling.

Masteropleidingen

Veruit de meeste studenten kiezen ervoor om na de bachelor Wiskunde nog een aansluitende masteropleiding te volgen. Afhankelijk van hoe je je keuzeruimte hebt ingevuld, heb je aan de UvA meerdere opties:

Op studiekeuze123.nl/doorstuderen kun je zien welke masteropleiding studenten kozen na deze bachelor.

Beroepen voor wiskundigen

De vraag naar afgestudeerde wiskundigen vanuit het bedrijfsleven en bij de overheid is groot. Als wiskundige ben je getraind om kwantitatieve problemen gestructureerd te analyseren, classificeren en oplossen. Banken en verzekeraars staan bijvoorbeeld altijd te springen om wiskundigen, maar het groeiende veld van Artificial Intelligence – denk aan bijvoorbeeld aan smarthome-toepassingen – is ook voor een groot deel afhankelijk van wiskundigen die goed uit de voeten kunnen met algoritmen.

Tijdens de studie Wiskunde leer je bij uitstek abstract denken en ontwikkel je het vermogen om complexe vraagstukken gestructureerd op te lossen. De kennis en vaardigheden die je opdoet zijn zeer breed toepasbaar en daardoor bereidt de studie je uitstekend voor op diverse functies zoals:

 • Data-analist

  Als data-analist verwerk je data tot informatie voor een bedrijf of een organisatie. Het gaat daarbij om grote hoeveelheden data, die zonder gedegen analyse niet begrepen kan worden. Door te zoeken naar verbanden en patronen analyseer je de data en verwerk je deze tot relevante informatie. Data-analisten vind je terug in alle sectoren, van ICT tot banken en verzekeringsmaatschappijen en van commerciële bedrijven tot de medische sector.  

 • Data scientist

  Als data scientist verwerk je grote hoeveelheden data uit verschillende bronnen, oftewel ‘big data’, en zet deze om naar bruikbare informatie voor anderen. De functie lijkt op die van een data-analist, maar in plaats van het analyseren van historische data ben je als data-scientist meer bezig met het maken van voorspellingen door data te extrapoleren en modellen te bouwen. Je hebt daarvoor ook kennis van IT, algoritmes en programmeren nodig.

  Lees hier het verhaal van Roel Niessen, data scientist bij de Belastingdienst

 • Statisticus

  Als statisticus hou je je bezig met het toepassen of ontwikkelen van statistische theorieën en methodes om cijfers te verzamelen, te bewerken, te interpreteren en te presenteren over een bepaald fenomeen. Je zorgt voor betrouwbare statistieken die de juiste informatie bieden voor je bedrijf of organisatie. Statistieken worden door veel organisaties gebruikt om belangrijke informatie duidelijk te krijgen, denk bijvoorbeeld aan volksgezondheid, sociale vraagstukken, economie of landbouw. Statistici werken bijvoorbeeld bij planbureaus of onderzoeksinstituten, maar ook in het bedrijfsleven en bij banken en verzekeringsmaatschappijen. 

 • Kwantitatief analist

  Een kwantitatief analist is gespecialiseerd in de toepassing van wiskundige en statistische methoden - zoals numerieke of kwantitatieve technieken - op financiële en risk management vraagstukken. Als kwantitatief analist kun  je verschillende gespecialiseerde functies hebben, zoals een risico analist, die zich bezig houdt met het beheersen van de (financiële) risico’s van een bedrijf, een prijsanalist die werkt aan prijsmodellen of en quant analyst, die zich bezig houdt met nieuwe financiële producten. 

 • Computational scientist

  Een computational scientist bouwt geavanceerde computermodellen en simulaties om complexe vraagstukken te kunnen begrijpen en oplossen. Op basis van wiskundige modellen en algoritmes doe je voorspellingen en probeer je antwoorden te formuleren op vraagstukken uit alle mogelijk disciplines zoals de life sciences, natuurwetenschappen en sociale wetenschappen, bijvoorbeeld voor een organisatie als TNO. 

 • Software engineer

  Als software engineer hou je je bezig met het ontwikkelen, schrijven, implementeren, testen, verbeteren en onderhouden van software. Je draagt verantwoordelijkheid voor het gehele proces van het omzetten van de behoefte van de gebruiker naar concrete software-oplossingen. Naast programmeren ben je dus ook verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de planning en overleg met de opdrachtgever.  

 • Onderzoeker

  Na je master kun je solliciteren naar een promotieplek aan de universiteit om je carrière in de wetenschap voort te zetten. Je doet dan vier jaar onderzoek dat je afrondt met een proefschrift. Tijdens deze periode geef je ook onderwijs aan studenten. Na je promotie kun je doorgaan in het onderzoek, maar een overstap naar het bedrijfsleven is dan nog steeds mogelijk. 

 • Docent wiskunde

  Als wiskundeleraar kun je lesgeven op alle niveaus, van voortgezet tot wetenschappelijk onderwijs. Je kunt  een eerste- of tweedegraads bevoegdheid halen door de educatieve minor te volgen tijdens je bachelor of te kiezen voor de educatieve variant in de masteropleiding. 

  Lees hier het verhaal van Tim Hoogeveen, docent wiskunde