For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

In een tijd van nepnieuws, big data, globalisering, terrorisme en heroplevend nationalisme is het relevanter dan ooit om ontwikkelingen in een historisch perspectief te kunnen plaatsen. In de bachelor Geschiedenis verwerf je niet alleen kennis van en inzicht in het verleden, maar leer je ook hoe je dat verleden wetenschappelijk kunt bevragen, onderzoeken, interpreteren en presenteren.

Kom naar de UvA Bachelordag op 12 oktober

Houd me op de hoogte

Een scherpere blik op de wereld

Historici bestuderen menselijk handelen en samenlevingen in het verleden en de veranderingen die deze in de loop van de tijd hebben ondergaan. Door het verleden zelf te bestuderen en over interpretaties daarvan te debatteren krijg je inzicht in de ontwikkelingen die het verleden en heden hebben beïnvloed. Dat historisch perspectief maakt je blik ruimer én scherper. Door het verleden te bestuderen ga je de wereld met andere ogen zien. Zo verwerf je kennis en vaardigheden om bijvoorbeeld veranderende internationale verhoudingen en felle discussies over de grondslagen van de Westerse cultuur en samenleving in een historische context te plaatsen en kritisch te duiden. Die kennis en vaardigheden kun je op veel plaatsen gebruiken.

Bekijk het studieprogramma

Waarom Geschiedenis aan de UvA?

  • De bachelor Geschiedenis aan de UvA is breed van opzet, van oude geschiedenis tot de moderne tijd. Door deze opzet van het programma krijg je alle kans om je eigen belangstelling te volgen:  internationale betrekkingen, globale migratie, dekolonisatie, gender, stedelijke conflicten, gebruik en misbruik van het verleden – het kan allemaal in een samenhangend en gestructureerd studieprogramma.
  • De opleiding staat letterlijk midden in Amsterdam, in een grootstedelijke omgeving met een rijk verleden en tal van verknopingen met de wereld. Tijdens je studie werk je geregeld samen met de vele belangrijke archieven, musea en onderzoeksinstellingen die de stad rijk is. Denk bijvoorbeeld aan het Rijksmuseum, het Tropenmuseum, het Amsterdam Museum, het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en  het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).
  • Geschiedenis aan de UvA wordt gedragen door een internationaal team van betrokken en ervaren docenten, allemaal erkende onderzoekers op hun vakgebied.
  • Aan de UvA geniet je activerend, kleinschalig onderzoek: in werkgroepen verwerf je vanaf het begin van je studie de vaardigheden die nodig zijn om het verleden te onderzoeken en je onderzoeksresultaten te presenteren aan anderen.
  • Na je bachelor Geschiedenis kun je je kennis en vaardigheden verdiepen in de unieke en uitdagende masterprogramma's van de opleiding Geschiedenis aan de UvA.

Wat zijn de toelatingseisen?

Bij geschiedenis is er vaak niet één antwoord, maar zijn er verschillende antwoorden vanuit verschillende perspectieven.

Paulien Koopman

Paulien Koopman over haar keuze voor Geschiedenis aan de UvA

Is Geschiedenis iets voor jou?

  • Je bent geïnteresseerd in menselijk handelen en wilt de wereld om je heen beter leren begrijpen.
  • Je zoekt een opleiding waarbinnen er genoeg keuzeruimte is om je blik te verruimen en nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven.
  • Het lijkt je leuk om praktijkervaring op te doen tijdens een stage of door een periode aan een buitenlandse universiteit te verblijven.
  • Je wilt later graag werken in de journalistiek, cultuur en educatie, of beleid en politiek.

Wat zijn het collegegeld en de studiekosten?

Studeren in deeltijd

Je kunt de UvA-bachelor Geschiedenis ook in deeltijd volgen. Er is geen apart deeltijdprogramma: je volgt dezelfde colleges als de voltijdstudenten. Deeltijdstudenten halen 36 studiepunten per jaar. De studieduur is maximaal zes jaar, afhankelijk van eventuele vrijstellingen voor keuzevakken.

Brochure en contact

Lees de informatie nog eens rustig na, en/of kom ook langs op een van onze voorlichtingsdagen.

Voorlichting en contact

Download brochure (pdf)
Geschiedenis
Degree programme BA Geschiedenis
Type Regular study programme
Mode Full-time, part-time
Credits 180 ECTS, 36 months
Language of instruction Dutch
Starts in September
CROHO code 56034