Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De studie Geschiedenis biedt een breed scala aan carrièremogelijkheden. Je opleiding als wetenschapper bereid je niet alleen voor op een functie als archivaris of onderzoeker, maar ook op een functie als journalist, leerkracht in het middelbaar onderwijs of bibliothecaris. Geschiedenis geeft je kansen!
Brochure Geschiedenis en de arbeidsmarkt

Historici zijn uitermate geschikt voor functies binnen de journalistiek, omdat zij kennis van de achtergronden van het nieuws combineren met een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Zij hebben geleerd grote hoeveelheden informatie (snel) te verwerken en te ordenen, en op een heldere en zakelijke manier te formuleren. Historici die werkzaam zijn in de non-profitsector zijn vaak in deze functies terechtgekomen door hun opleiding te combineren met een stage of vrijwilligerswerk tijdens de studie. 

Paulien Koopman
Copyright: © Greetje van der Werf
Bij geschiedenis is er vaak niet één antwoord, maar zijn er verschillende antwoorden vanuit verschillende perspectieven. Paulien Koopman, student Geschiedenis Lees het interview

Een masteropleiding volgen

Je kunt je verder in het vakgebied specialiseren met de eenjarige master Geschiedenis. Binnen deze master kun je je toeleggen op bijvoorbeeld Oude geschiedenis, Middeleeuwse geschiedenis of Nieuwe en Nieuwste geschiedenis, maar je bent ook mogelijk toelaatbaar tot de eenjarige masterprogramma's:

Met het bachelordiploma Geschiedenis ben je ook mogelijk toelaatbaar tot de selectieve eenjarige masterprogramma's Holocaust and Genocide Studies en Publieksgeschiedenis. Voor deze masters geldt een selectieprocedure waarbij geen garantie is op toelating. Er wordt met name gekeken naar de invulling van je bachelor, de behaalde studieresultaten, je scriptie en je motivatie.

Je zou ook kunnen kiezen voor een duaal masterprogramma: een beroepsgeoriënteerd programma op academisch niveau van anderhalf jaar (90 EC), inclusief leerwerkperiode. Vanwege het beperkte aantal leerwerkplaatsen geldt voor alle duale masters een strenge selectieprocedure waarbij geen garantie is op toelating. Met een bachelordiploma Geschiedenis zouden de volgende duale masteropleidingen wellicht aansluiten op jouw interesses:

Studenten met een sterke belangstelling voor onderzoek kunnen zich aanmelden voor een tweejarige (120 EC) onderzoeksmaster. Voor alle onderzoeksmasters geldt een selectieprocedure waarbij geen garantie is op toelating. Er wordt met name gekeken naar de invulling van je bachelor, de behaalde studieresultaten, je scriptie en je motivatie. Met een bachelordiploma Geschiedenis zou de research master Geschiedenis (research) wellicht aansluiten op jouw interesses.

Het is mogelijk om tijdens je bachelor een tweedegraads lesbevoegdheid te behalen voor het schoolvak Geschiedenis. Je volgt dan de minor Educatie (30 EC), waarbij je een theoretische opleiding combineert met een stage op een middelbare school. Wanneer je vervolgens een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, voltooi je eerst een master in Geschiedenis en daarna de master Lerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting (30 EC). Als je de minor Educatie niet hebt gevolgd, is de lerarenopleiding na je master 60 EC.

Een bijzondere route naar een eerstegraads lesbevoegdheid in Geschiedenis is de tweejarige master

Als je tijdens je bachelor een minor in een bepaald vakgebied hebt gevolgd, dan heb je in sommige gevallen ook toegang tot andere masterprogramma's waarvoor aanvullende instroomeisen gelden. Alumni van de bachelor Geschiedenis kozen eerder voor de masters:

Kijk voor de precieze toelatingsvoorwaarden bij de betreffende master.

Ook ik ben historicus (KNHG)

Wat kan je worden als je geschiedenis hebt gestudeerd? Welke werkzaamheden en vaardigheden horen daarbij? En wie mag zichzelf historicus noemen? Op de Historicidagen 2022 in Rotterdam legde Martijn Lammerts namens het KNHG deze vragen voor aan historici van verschillende achtergronden. Meer voorbeelden van beroepsperspectieven vind je op het Beroepsplatform Historici op de website van het KNHG.

Je diploma is geen afscheid 

Na je afstuderen hoef je geen afscheid te nemen van de UvA. We helpen je graag om je loopbaan verder te ontwikkelen. Je kunt je aansluiten bij het jonge-alumniprogramma van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV), dat je helpt om je carrière uit te stippelen. En als alumnus kun je ook nog steeds gebruikmaken van het Student Careers Centre.