For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Master
Duitslandstudies (Geschiedenis)
Compare programme

Carrière

Studenten van de master Duitslandstudies kwalificeren zich bij uitstek voor de Nederlandse en Duitse arbeidsmarkt. Door stage te lopen en mee te werken aan activiteiten van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) doen zij brede ervaring op, die zij goed kunnen inzetten op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt

Afgestudeerden van de master Duitslandstudies werken onder meer bij ministeries (met name Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en OCW), in de journalistiek (NOS op 3, de Volkskrant, Elsevier, Historisch Nieuwsblad), het onderwijs (als leraar geschiedenis en/of Duits), de universiteit (Birmingham, München, Keulen, Ljubljana), het bedrijfsleven (Shell, Aon Inpoint, Campina), uitgeverijen (Boom), musea (Verzetsmuseum, Anne Frank Huis) en andere instellingen, zoals het Nederlandse Letterenfonds, campagnebureau BKB, het UWV en consultancybureaus.

Scriptieprijs

Alumnus Dieuwe Beersma won in 2021 de Volkskrant IISG Scriptieprijs met zijn scriptie Das reich der Seele, Walther Rathenau’s Cultural Pessimism and Prussian Nationalism. Hij deed onderzoek naar de Duitse politicus Walther Rathenau, minister van Buitenlandse Zaken kort na de Eerste Wereldoorlog, en kwam erachter dat deze - anders dan de geschiedenisboeken zeggen - geen liberale denker was, maar juist een conservatieve cultuurpessimist en nationalist. 

Vaardigheden

In de master Duitslandstudies doe je tijdens de hoor- en werkcolleges, en zeker bij het schrijven van je scriptie, veel inhoudelijke kennis op. Maar even belangrijk zijn de onderzoeks- en schrijfvaardigheden die je je in dit masterprogramma eigen maakt. Dankzij je brede historische kennis, je specifieke kennis op het gebied van Duitslandstudies en je capaciteiten als zelfstandig onderzoeker, denker en schrijver ben je op veel terreinen van de arbeidsmarkt concurrerend. Ook promotieonderzoek behoort tot de mogelijkheden.

Leraar worden?

Wil je leraar worden? Na het afronden van de master Duitslandstudies kun je aan de UvA in één jaar je bevoegdheid halen via de eenjarige Lerarenopleiding.

Master Lerarenopleiding Duits
Master Lerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting 

Stage

Met een stage tijdens de opleiding doe je werkervaring op, leer je het beroepsveld kennen en bouw je alvast een netwerk op. Uiteraard zet je de opgedane werkervaring op je cv. Studenten van de master Duitslandstudies hebben stage gelopen bij NRC Handelsblad, weekblad Elsevier, het Historisch Nieuwsblad, de NOS, Uitgeverij Boom Nelissen, het NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust en genocidestudies, de Nederlandse ambassade in Berlijn, het Stasi-archief in Berlijn, Nederlandse bedrijven in Duitsland en het Duitsland Instituut Amsterdam.

Andere voorbereiding op de arbeidsmarkt

Behalve via een stage kun je je bij Duitslandstudies ook op andere manieren voorbereiden op de arbeidsmarkt. 

  • Het DIA heeft een breed programma van activiteiten waaraan studenten kunnen deelnemen. Zo is er het Graduiertenkolleg, waar studenten en promovendi elkaars werk bespreken. Regelmatig presenteren masterstudenten er hun scriptieonderzoek, waar Duitse wetenschappers vervolgens op reageren.
  • Het DIA is een instituut van de Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Het DIA organiseert speciaal voor masterstudenten internationale conferenties en excursies. Gemotiveerde studenten kunnen hieraan deelnemen.  
  • Afgestudeerden van de master Duitslandstudies gaan vakken volgen in Duitsland, of doen een kopstudie na hun master. De Duitslanddesk biedt de mogelijkheid om tijdens de studie met een beurs in Duitsland te studeren.

Geschiedenis studeren, en dan? 

Voor veel studenten is dit een van de meest voorkomende vragen die gesteld wordt wanneer zij voor een studie Geschiedenis kiezen. En dat terwijl je er alle kanten mee op kan: onderzoek, onderwijs, journalistiek, de culturele sector, een eigen onderneming etc. Om studenten te helpen bij hun voorbereiding op de arbeidsmarkt is er een online voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst geeft inzicht in de verschillende sectoren waarin je met de opleiding Geschiedenis aan de slag kunt. Daarnaast gaan de sprekers in op de stappen die je al tijdens je studententijd kunnen maken om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Denk aan een passende stage, bijbaan of andere relevante nevenactiviteit. De opname van de bijeenkomst kun je in verschillende delen hieronder bekijken.

Ook ik ben historicus (KNHG)

Wat kan je worden als je geschiedenis hebt gestudeerd? Welke werkzaamheden en vaardigheden horen daarbij? En wie mag zichzelf historicus noemen? Op de Historicidagen 2022 in Rotterdam legde Martijn Lammerts namens het KNHG deze vragen voor aan historici van verschillende achtergronden.