Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

De bachelor Arabische taal en cultuur duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

Het eerste studiejaar

  • In het eerste jaar krijg je drie dagen per week intensief taalverwervingsonderwijs zodat je de taal snel oppakt.
  • Je krijgt daarnaast colleges op het gebied van de Arabische cultuur, de geschiedenis en politiek van het Midden-Oosten en de islam.
  • In dit eerste jaar wordt er veel van je gevraagd, zodat je een goede basis legt in het Arabisch en Midden-Oostenstudies.
  • Daarnaast sta je stil bij belangrijke vragen als ‘wat is wetenschap?’ of ‘waar komt mijn vakgebied eigenlijk vandaan?’ en ‘wat maakt een onderzoeksvraag maatschappelijk relevant?’ Dit doe je in grotere hoorcolleges.
  • In praktijkgerichte colleges leer je de skills die horen bij het doen van onderzoek, waarbij we uitgaan van hedendaagse, concrete problemen.

Tweede en derde studiejaar

Na het eerste jaar beheers je de basis van het Arabisch en ben je een aanstormend geesteswetenschapper met gedegen kennis van het Midden-Oosten. Je kiest vervolgens voor de major Arabische studies of de Engelstalige major Middle Eastern Studies. 

Major Arabische studies

De major Arabische studies leidt op tot een deskundige op het gebied van de Arabische wereld en het wijdere Midden-Oosten. Je gaat verder met een intensief taalverwervingstraject en leert gebruik te maken van Arabische geschreven of gesproken bronnen bij de analyse van hedendaagse vraagstukken over cultuur en maatschappij.

In het tweede semester van het tweede jaar studeer je een half jaar in de Arabische wereld. Daarna kies je een minor waarin je je kennis van het Midden-Oosten kunt verdiepen of juist verbreding kunt zoeken in bijvoorbeeld een minor Hebreeuws. Je studie sluit je af met een scriptie waarin je je kennis van het Arabisch combineert met je analytische en theoretische capaciteiten.

Major Middle Eastern Studies

De major Middle Eastern Studies leidt je op tot een Midden-Oostendeskundige met een bredere oriëntatie. In deze major krijg je geen taalverwerving meer, maar krijg je in plaats daarvan meer analytisch-theoretische vakken op het gebied van politiek, godsdienst en conflict. Deze major is grotendeels Engelstalig om je optimaal voor te bereiden op een toekomst in een internationale context. In de minorruimte kan je je horizon verbreden met bijvoorbeeld Hebreeuwse taalverwerving of juist verdieping zoeken in een minor Inlichtingenstudies. Je studeert af in een interdisciplinair onderzoeksproject.

Een overzicht van de vakken van Arabische taal en cultuur vind je in de UvA Studiegids:

UvA Studiegids: Arabische taal en cultuur

Tijdsbesteding en toetsvormen

Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

Studiebegeleiding en BSA