Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Geneeskunde
Vergelijk

Toelating en inschrijving

Wil jij Geneeskunde studeren aan de Universiteit van Amsterdam? Doorloop dan alle onderstaande stappen om je in te schrijven voor de opleiding. Deze informatie geldt voor de instroom studiejaar 2022-2023.

Medicine is a Dutch programme; all communication and information is in Dutch and therefore not provided in English.

Mis je één of meer van de vereiste vakken op vwo-niveau (deficiënt), heb je een toelatingsverklaring nodig, of denk je recht te hebben op een vrijstelling?  Bekijk meer informatie:

Inschrijfproces

 • 1. Check de deadlines

  Geneeskunde heeft een vroege inschrijfdeadline. Tussen 1 oktober en uiterlijk 15 januari kun je een verzoek tot inschrijving indienen via Studielink om deel te kunnen nemen aan de selectie.

  Je kunt je uiterlijk tot en met 15 januari 2022 vrijblijvend, zonder opgave van reden, afmelden voor de Bachelor Geneeskunde door je uit te schrijven in Studielink. Alleen dan mag je volgend jaar met een nieuwe aanmelding alsnog deelnemen aan de selectieprocedure van de Bachelor Geneeskunde AMC-UvA. Meld je je niet af, dan wordt in Studielink geregistreerd dat je dit jaar hebt deelgenomen aan de selectie voor de Bachelor Geneeskunde AMC-UvA. Je kunt dan niet nog een keer deelnemen aan de selectie bij ons.

  De opleiding Geneeskunde is een numerus fixus opleiding. Wij hebben 350 opleidingsplekken. Je kunt maximaal 1x meedoen met de selectieprocedure Bachelor Geneeskunde AMC-UvA. Landelijk mag je je maximaal 3x meedoen met een selectieprocedure voor een Geneeskunde opleiding. Wil je hier meer over weten? Check dan de website van de Rijksoverheid website.

 • 2. Check de toelatingseisen

  Om te kunnen starten met de opleiding Geneeskunde aan de UvA dien je naast het doorlopen van de selectieprocedure, uiterlijk 15 juli 2022 in Studielink te voldoen aan te toelatingseisen. Als je verwacht pas na 15 juli maar wel vóór 31 augustus 2022 aan de toelatingseisen te kunnen voldoen, dan kun je uiterlijk 15 juli uitstel aanvragen.

  Toelating met vwo-diploma

  Aan de UvA kun je met de volgende vwo-diploma’s worden toegelaten tot de opleiding Geneeskunde:

  • vwo-diploma 2010 of later: profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde of Natuur en Techniek met biologie;
  • vwo-diploma 2010 of later: ander profiel; biologie, wiskunde A of B, natuurkunde en scheikunde moeten met een voldoende zijn behaald; 
  • vwo-diploma vóór 2010: een oud profiel; biologie 1, 2, wiskunde B1 of A1, 2, natuurkunde 1 en scheikunde 1 moeten met een voldoende zijn behaald; 
  • vwo-diploma oude stijl zonder profielen: eindexamenpakket met 7 vakken of meer, met een voldoende voor scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde A of B. 

  Mis je één of meer van bovenstaande vakken dan ben je deficiënt en niet direct toelaatbaar tot de opleiding.

  Toelating met propedeuse of diploma hbo/wo

  Ben je in het bezit van een propedeuse of diploma hbo / wo, dan moet je een voldoende hebben behaald voor de volgende vakken op vwo 6-niveau:

  • biologie
  • wiskunde A of B
  • natuurkunde
  • scheikunde

  Mis je één of meer van bovenstaande vakken dan ben je deficiënt en niet direct toelaatbaar tot de opleiding.

  Toelating zonder vwo-, hbo- of wo-diploma

  Heb je niet het juiste diploma om toegelaten te worden tot een universitaire opleiding (dus geen vwo-/hbo-/wo-diploma)? Dan bestaat de mogelijkheid om met een colloquium doctum toegelaten te worden. Een colloquium doctum biedt iedereen van 21 jaar of ouder, die onvoldoende vooropleiding heeft, de mogelijkheid te kunnen studeren aan de universiteit.

  Lees meer over het colloquium doctum

  Toelating met een International Baccalareate (IB)

  Indien je wilt instromen met een International Baccalareate (IB) gelden daarvoor de volgende eisen:

  • HL Biologie
  • HL Scheikunde
  • SL Natuurkunde
  • wiskunde: HL/SL Analysis and Approaches of HL Applications and Interpretation
  • HL/SL Dutch A of HL Dutch B of een  NT 2 diploma 
  • HL/SL English

  Kijk voor meer informatie op Non-Dutch Prior education.

  Mocht je vragen hebben over de toelating met een International Baccalareate, dan kun je deze stellen aan de UvA afdeling Credential Evaluation, via de Digitale Studenten Servicedesk.

  Toelating met buitenlandse/internationale vooropleiding

  Indien je wilt instromen met een buitenlandse vooropleiding, dienen je vooropleiding en je beheersing van de Nederlandse taal beoordeeld te worden door de UvA afdeling Credential Evaluation aan de hand van alle documenten die je bij hen aanlevert. Ook kunnen dan eventuele deficiënties worden bepaald.

  Kijk voor meer informatie op Non-Dutch Prior education

  Vrijstellingen

  Denk je dat je op basis van je tot nu toe genoten opleiding(en) een vrijstelling kunt krijgen voor één van de vier exacte vakken? Kijk bij vrijstellingen voor meer informatie.

 • 3. Check de studiekosten en collegegeld

  Voor de opleiding Geneeskunde betaal je jaarlijks collegegeld. Daarnaast maak je kosten voor studiemateriaal, zoals studieboeken, laboratoriumbenodigdheden, een laptop etc.

 • 4. Schrijf je in via Studielink
 • 5. Activeer je UvAnetID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, ontvang je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je aan te melden bij de UvA en om deel te nemen aan de Selectie. Zonder UvAnetID heb je ook geen toegang tot de studiestof die je nodig hebt ter voorbereiding op de selectieprocedure.

Selectieprocedure

De opleiding Geneeskunde UvA heeft een wettelijk maximaal aantal opleidingsplaatsen van 350 studenten per jaar. Er zijn ieder jaar meer aanmeldingen dan plaatsen, daarom vindt er selectie plaats. 

 • 6. Deelname selectiedagen

  Je hoeft je niet apart aan te melden voor de selectieprocedure. Je verzoek tot inschrijving in Studielink is dus automatisch je aanmelding voor de selectie.

  De selectiedagen voor de opleiding Geneeskunde UvA zijn op:

  • Vrijdag 11 februari 2022
  • Zaterdag 12 februari 2022

  en vinden online plaats vanuit een zelfgeregelde (werk)plek in het toetsprogramma Testvision. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het proctoring-/surveillanceprogramma Proctorio. Lees onder punt 8 meer over de online toets afname. De selectietoetsen duren voor iedere kandidaat ruim één dagdeel. 

  Eind januari hoor je op welke dag jij wordt verwacht. Je wordt automatisch ingedeeld en kunt geen voorkeur opgeven. Heb je op één van de dagen een schoolexamen of doe je mee aan een selectieprocedure van een andere studie? Dan dien je uiterlijk 25 januari 2022 een e-mail met je studentnummer en een bewijs van deelname aan die andere activiteit (brief school/universiteit) te hebben gestuurd naar SelectieGeneeskundeUvA@amsterdamumc.nl.

  Na deze datum wordt de indeling definitief gemaakt en kunnen eventuele verzoeken niet meer verwerkt worden. Onderling ruilen tussen kandidaten is niet toegestaan. We kunnen ook geen rekening houden met vakanties en andere afspraken. Houd beide dagen dus vrij als je je inschrijft voor de opleiding Geneeskunde UvA.

  Indien je niet beschikt over een goede eigen online (werk)plek om de selectietoetsen te kunnen maken, dien je dit uiterlijk 25 januari aan te geven door een e-mail te sturen naar SelectieGeneeskundeUvA@amsterdamumc.nl. Je wordt dan ingedeeld op een locatie in Amsterdam om de toetsen te maken.

  Deelname aan de selectie impliceert dat je fit genoeg bent om de selectietests te ondergaan. Is er sprake van uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden die van negatieve invloed kunnen zijn op de toetsprestatie? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de selectiecommissie. De selectiecommissie kan je in bepaalde gevallen vragen om een verklaring als bewijsmateriaal.  Als je afwezigheid is geoorloofd dan zal de selectiecommissie jouw afmelding voor de selectiedag honoreren. Je behoudt dan je historische deelnamekans en je kunt je aanmelden voor de selectie procedure Geneeskunde UvA van een volgend studiejaar.

  We beoordelen de onderdelen van de selectie voor alle kandidaten op dezelfde manier; er wordt geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden voorafgaand aan of tijdens het maken van de onderdelen.

  Deelname met functiebeperking

  Heb je een functiebeperking, chronische ziekte, ad(h)d, autisme, dyslexie of een andere aandoening die maakt dat je meer tijd nodig hebt voor het maken van een toets? Dan kun je extra tijd krijgen voor de selectietoetsen. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de UvA. Stuur in dat geval uiterlijk 25 januari 2022 een verklaring via SelectieGeneeskundeUvA@amsterdamumc.nl.

  Deze verklaring moet door een GGZ-instelling, particulier psycholoog, psychiater of huisarts afgegeven zijn. Ook moet de verklaring de gestelde diagnose en eventuele behandeling bevatten die gericht is geweest op de functiebeperking. Voor niet-chronische functiebeperkingen moet de medische verklaring niet eerder dan juli 2020 afgegeven te zijn.

  Verzoeken die na 25 januari 2022 ingestuurd worden kunnen niet meer in behandeling worden genomen, omdat de indeling dan definitief is gemaakt. Je ontvangt dan geen extra tijd voor het maken van de toetsen. 

  Let op! Je aanvraag voor extra tijd geldt alléén voor deze selectietoetsen. Als je te zijner tijd gaat studeren en je wilt extra tijd voor tentamens etc., vraag dit dan opnieuw aan. Hieronder vind je meer informatie over studeren met een functiebeperking.

  Deelname in Curaçao

  Doordat de selectietoetsen online worden afgenomen, komt de fysieke toets-locatie in Curaçao te vervallen. Het is ook mogelijk om vanuit het buitenland deel te nemen aan de selectieprocedure. Houd daarbij wel rekening met eventuele tijdsverschillen en de lokale (internet)voorzieningen.

 • 7. Inhoud selectieprocedure

  De selectieprocedure Geneeskunde UvA bestaat uit 2 toetsen. Je maakt als kandidaat beide toetsen op de selectiedag waarop je bent ingedeeld. Alleen voor toets 1 moet je je voorbereiden. De toetsen worden afgenomen in het Nederlands, ook als de studiestof in het Engels is.

  Toets 1

  Het vermogen om je een substantiële hoeveelheid biomedische kennis eigen te maken wordt getest in toets 1. Bij deze toets wordt gekeken of je het bestuderen van online aangeboden studiemateriaal (teksten, videocolleges, kennisclips) kan inplannen in je eigen studeerschema. Deze test is daarmee  een studievaardighedentoets, waarbij onder andere gekeken wordt of je hoofdzaken van bijzaken kunt onderscheiden, of je logisch kunt redeneren en of je oog hebt voor detail. Ben je gemotiveerd en beschik je over goede studieplanningsvaardigheden, dan scoor je meestal goed. We behouden ons het recht voor om na plaatsing van het onlinestudiemateriaal geen nadere informatie over de aangeboden studiestof te verstrekken. Informatie betreffende online vragensessies over de studiestof, voorafgaande aan de selectiedagen, zal tijdig gecommuniceerd worden.

  De datum waarop de studiestof beschikbaar gesteld wordt aan de ingeschreven kandidaten vind je bij 10. Tijdspad.

  Toets 2

  In deze toets testen we het vermogen om VWO-basiskennis over natuurwetenschappelijke principes toe te passen in een medisch-biologische context. Maximaal de helft van de vragen gaat over medische onderwerpen die de afgelopen tijd in het nieuws geweest zijn. Deze toets hoeft niet te worden voorbereid. Heb je een sterk analytisch denkvermogen en volg je de medische actualiteit?, dan scoor je meestal goed op deze toets.

  Over de toetsvragen kan niet worden gecorrespondeerd. Inzage in de toets en toetsresultaten is niet mogelijk.

  Het is niet toegestaan om tijdens de toetsen gebruik te maken van BINAS of welke andere schriftelijke of digitale informatiebron dan ook. De faculteit der Geneeskunde UvA maakt tijdens de selectie géén gebruik van Tracks A/B, motivatiebrieven of andere onderdelen die hier niet benoemd zijn (maar mogelijk wel onderdeel uitmaken van de Selectie bij andere Geneeskunde faculteiten). Iedere faculteit heeft zijn eigen selectieprocedure en -onderdelen.

  Alleen voor kandidaten die exact dezelfde score behalen voor toets 1 en 2, maakt hun cijferlijst onderdeel uit van de selectieprocedure. Zie voor meer informatie over de cijferlijst onderstaand "Bepalen rangnummer" onder 9. Uitslag, rangnummer en plaatsing.

 • 8. Online toetsafname Testvision en Proctorio

  Testvision

  De Faculteit der Geneeskunde gebruikt voor alle toetsafnames het programma Testvision. Om kennis te maken met Testvision wordt er vooraf een oefentoets beschikbaar gesteld aan de ingeschreven kandidaten. Zo krijgen zij de mogelijkheid alvast kennis te maken met het programma en de soorten vragen en lay-out van Testvision. De vragen uit de oefentoets zijn fictief en hebben inhoudelijk geen aansluiting bij de vragen van de selectietoetsen.

  Online proctoring met Proctorio

  Online proctoring maakt het mogelijk om selectietoetsen af te nemen met surveillance op afstand. De UvA gebruikt hiervoor het programma Proctorio. Het systeem herkent verdacht gedrag en geeft aan waar mogelijk fraude heeft plaatsgevonden. Online proctoring is een vorm van digitaal toezicht houden als een toets off-campus wordt gemaakt, zoals bij deze selectieprocedure het geval zal zijn. Na de toets kan het opgenomen beeld, audio en schermmateriaal worden teruggekeken. Deze vorm van digitaal surveilleren helpt fraude tegen te gaan en zorgt ervoor dat toetsen op een eerlijke manier kunnen plaatsvinden. De opleiding Geneeskunde UvA heeft eerder voor zittende studenten en bij de selectieprocedure in 2021 al gebruik gemaakt van Proctorio. Op de website van Proctorio en de UvA vind je meer informatie over de werkwijze en privacy waarborging van het programma. Proctorio is een add-on in de webbrowser van de PC of notebook waarop je je toetsen maakt, waarvoor een goede camera en microfoon nodig is. Houd er rekening mee dat deze tijdens de toetsen aan staan. 

  Alle ingeschreven kandidaten ontvangen in de e-mail van 19 januari uitgebreide informatie over het gebruik en de werkwijze van Proctorio en over de verplichte oefentoets die je vooraf dient te maken om te testen of je PC/laptop juist is voorbereid en aan alle eisen voldoet. Je kunt deze test geheel zelfstandig uitvoeren in jouw eigen tijd. De deadline voor het maken van de oefentoets is 25 januari. Mocht je device, internetverbinding of webcam/microfoon ongeschikt zijn dan kun je tot de deadline melden via SelectieGeneeskundeUvA@amsterdam.nl. Je wordt dan ingedeeld op een locatie in Amsterdam om de toetsen te maken.

 • 9. Uitslag, rangnummer en plaatsing

  Bepalen rangnummer

  De scores van beide toetsen worden per selectiedag gestandaardiseerd door transformatie naar een z-score, die worden opgeteld tot een somscore. De somscores per kandidaat bepalen de uiteindelijke rangnummering. 

  Kandidaten die een identieke score behalen voor toets 1 en 2 krijgen hierover uiterlijk 24 februari 2022 bericht, waarna zij tot uiterlijk 17 maart 2022 de tijd hebben om een gewaarmerkte cijferlijst van je (VWO) vooropleiding digitaal (scan) aan te leveren (zie noot). Omdat de kans op identieke toetsresultaten zeer klein is, wordt dit alléén opgevraagd bij kandidaten die het betreft. 

  Een gewaarmerkte kopie is een kopie van je cijferlijst met een officieel stempel van je vooropleiding en handtekening van de opleiding erop. Een kopie kan je (op vertoon van de officiële cijferlijst) krijgen bij bijvoorbeeld je oude middelbare school of van het Service en Informatiecentrum van de UvA. Alleen kandidaten die uiterlijk 24 februari 2022 hierover bericht hebben ontvangen, moeten deze cijferlijst als digitale scan aan leveren bij de Selectiecommissie. Krijg je dat bericht op 24 februari 2022 dan zal geen nadere informatie over de (eind)uitslag van de toetsen gegeven worden. Die informatie ontvangen alle kandidaten tegelijk op 15 april 2022.

  Noot: Als ijkpunt genomen de behaalde cijfers van de schoolexamens (SE) vanaf 4 vwo uitgedrukt in één gemiddeld cijfer, op 1 decimaal. Voor scholieren in het VWO examenjaar 2019-2020 is hiervoor de peildatum 16 januari 2021. Voor scholieren in het VWO examenjaar 2021-2022 is de peildatum 15 januari 2022 - besluit VO-raad VSNU’

  Uitslag selectie

  Alle kandidaten die hebben deelgenomen aan de selectie ontvangen 15 april 2022 via een mail vanuit Studielink bericht met de definitieve uitslag. Deze bestaat uit een rangnummer op basis van de behaalde eindscore zoals hierboven beschreven. In dezelfde week ontvang je vanuit de Selectiecommissie een e-mail met toelichting over de somscores en de vastgestelde rangnummering.

  Kandidaten die niet hebben deelgenomen aan de selectie, ontvangen in april 2022 een ‘no-show bericht’. Deze kandidaten zijn hun selectiepoging aan het AMC-UvA voor de opleiding Geneeskunde kwijt.

  Over de scores en de einduitslag van de selectie kan niet worden gecorrespondeerd. Inzage in de toets/beoordelingen is niet mogelijk.

  Plaatsing

  Je krijgt op basis van je rangnummer al dan niet een opleidingsplaats aangeboden via een mail uit Studielink. Krijg je een opleidingsplaats aangeboden, dan moet je die binnen 14 dagen accepteren. Doe je dat niet, dan wordt de opleidingsplaats aan de eerstvolgende kandidaat aangeboden. De laatste plaatsen kunnen in september 2022 nog aangeboden worden.

  Volg de instructies op die je krijgt van Studielink en/of van de UvA.

 • 10. Tijdspad

  Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig informeren naar deadlines en verplichte acties over deelname. Sla de datums uit dit Tijdspad goed op.

  Uiterlijk 15 januari 2022: Aanmelding via Studielink

  Je hebt je uiterlijk 15 januari 2022 ingeschreven voor de opleiding Bachelor Geneeskunde AMC-UvA via Studielink. Je ontvangt een bevestiging per mail met je UvAnetID (studentnummer). Activeer deze direct, want je UvAnetID is van belang tijdens de hele selectieprocedure. Krijg je binnen 24 uur geen bevestiging met je UvAnetID, neem dan contact op met de Central Student Service Desk.

  19 januari 2022

  Je ontvangt van ons een bevestiging van je inschrijving voor de selectie, informatie over de online toetsafname, de eerste acties die je moet nemen voor de selectieprocedure (zoals de verplichte oefentoets) en alvast de tijd en plaats waar je het online studiemateriaal vindt.*

  20 januari 2022

  De studiestof van toets 1 is beschikbaar. Je hebt een actieve UvAnetID nodig om de studiestof in te zien. Zorg er dus voor dat deze vooraf geactiveerd is en werkt (vragen over je UvAnetID kun je stellen aan de Central Student Service Desk).

  25 januari 2022

  Deadline voor:

  Het maken van de verplichte oefentoets Informatie hierover ontvang je in de e-mail van 19 januari.
  Aanvraag indeling selectiedag

  Vanwege:
  - deelname aan andere selectieprocedure andere opleiding;
  - schoolexamen
  Het opgeven van een voorkeursdag om andere redenen dan een schoolexamen of andere selectiedag is niet mogelijk. Zie ook "Deelname selectiedagen" onder punt 6.

  Aanvragen extra tijd in verband met een functiebeperking.
  Aanmelden voor fysieke toetsafname I.v.m. het niet kunnen beschikken over een goede (werk)plek om online de selectietoetsen te kunnen maken.

  27 januari 2022

  Je ontvangt van ons de uitnodiging en informatie over de selectiedag.*

  3 en 8 februari 2022

  Donderdag 3 en dinsdag 8 februari 2022: 
  Vragenuurtjes over de studiestof van selectietoets 1. Tijdens deze vragenuurtjes kunnen kandidaten eventuele vragen stellen aan docenten over de studiestof van selectietoets 1. Het zijn geen colleges, dus enkel bedoeld voor als je inhoudelijke vragen hebt over de toegankelijke studiestof. In de e-mail die alle kandidaten op 27 januari ontvangen staat meer informatie en de Zoom-link.

  11 en 12 februari 2022: Selectiedagen

  De Selectiedagen vinden plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 februari 2022.

  24 februari 2022

  Kandidaten met een identieke somscore voor Toets 1 en 2 ontvangen bericht en het verzoek om hun cijferlijst aan te leveren. Deadline 17 maart, zie ‘’Bepalen rangnummer’’ onder 9. Uitslag, rangnummer en plaatsing.

  1 maart 2022

  De deadline voor het aanvragen van een vrijstelling voor één of meerdere van de vier exacte vakken Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen van de vrijstelling.

  15 april 2022

  Je ontvangt bericht vanuit Studielink met jouw rangnummer en het plaatsingsproces gaat van start.*

  16 april 2022

  Je ontvangt vanuit de Selectiecommissie toelichting over de rangnummering.*

  31 mei 2022

  Ben je voor één of meerdere vakken deficiënt? Weet je dat je een Toelatingsverklaring nodig zult hebben? Dan heb je uiterlijk op 31 mei contact opgenomen met de opleiding via  SelectieGeneeskundeUvA@amsterdamumc.nl.v (zie Deficiënties

  15 juli 2022

  Je moet vóór 15 juli voldoen (in Studielink) aan de toelatingseisen van de opleiding, of je hebt vóór 15 juli uitstel aangevraagd via dit contactformulier.

  * Heb je na deze data geen email bericht ontvangen? Neem dan zelf contact op met de opleiding via SelectieGeneeskundeUvA@amsterdamumc.nl.

Na (voorwaardelijke) toelating

Volg deze stappen als je een plaatsbaar rangnummer hebt ontvangen of verwacht deze nog te krijgen. 

Reglementen

De eisen waaraan selectie voor fixusopleidingen moeten voldoen zijn vastgelegd in de wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Regeling aanmelding en toelating hoger Onderwijs (Ratho). Ook zijn de Regelingen en reglementen onderwijs UvA van toepassing.