Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Na je bachelor

Masteropleidingen

Veruit de meeste studenten kiezen ervoor om na de bachelor Informatiekunde nog een aansluitende masteropleiding te volgen. Aan de UvA kun je je verder specialiseren in het vakgebied in de eenjarige Engelstalige masteropleiding Information Studies, of een verwante opleiding doen.

Op de website van Studiekeuze123 kun je checken welke masteropleiding studenten kiezen na het afronden van de bachelor Informatiekunde aan de UvA.

Beroepen voor informatiekundigen

Afgestudeerde informatiekundigen hebben een uitstekend beroepsperspectief. Bedrijven en overheidsorganisaties gebruiken talloze informatiesystemen en hebben voor het ontwerpen, ontwikkelen en beheren daarvan hoogopgeleide informatiekundigen nodig. Uit gegevens van het UWV blijkt dat er elk jaar meer ICT-vacatures zijn dan dat er hoogopgeleide specialisten op de arbeidsmarkt komen (bron: UWV Factsheet Arbeidsmarkt 2018). 

Voorbeelden van beroepen waar onze alumni in terecht komen zijn: 

 • Data scientist

  Als data scientist genereer je waardevolle inzichten uit grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data (‘big data’) op basis waarvan organisaties strategische beslissingen kunnen nemen. Dit doe je met speciale tools en software, maar ook door zelf algoritmes te schrijven om data te ontsluiten, structuren en analyseren. 

 • Informatiearchitect

  Als informatiearchitect ontwerp je de keten van o.a. informatievoorziening, informatiesystemen, gegevensverzameling en interfaces voor organisaties.

 • Interaction designer

  Als interaction designer werk je op het snijvlak van industrieel ontwerp en user interface design. Je bent niet primair bezig met de interactie tussen gebruiker en computer, maar tussen mensen onderling met de computer als medium. Interaction design heeft raakvlakken met user experience design (UX-design) en user interface-design (UI-design). UX-designers richten zich op de vraag hoe producten of toepassingen bepaalde ervaringen en gevoelens kunnen oproepen. User interface designers houden zich bezig met een onderdeel van interaction design: het vormgeven van de gebruikersomgeving.

 • Managementconsultant

  Een organisatieadviseur, of managementconsultant, is een adviseur in het bedrijfsleven, de overheid of andere organisaties. Als organisatieadviseur werk je meestal in opdracht van een organisatie aan het vaststellen, analyseren en oplossen van beleidsmatige en organisatorische vraagstukken. Als informatiekundige kun je dan bijvoorbeeld denken aan het verbeteren van interne informatiedeling in een complexe organisatie.

 • Onderzoeker

  Na de master kun je solliciteren naar een promotieplek aan de universiteit om je carrière in de wetenschap voort te zetten. Je doet dan vier jaar onderzoek dat je afrondt met een proefschrift. Tijdens deze periode geef je ook onderwijs aan studenten. Na je promotie kun je doorgaan in het onderzoek, maar een overstap naar het bedrijfsleven is dan nog steeds mogelijk.

  Lees hier het verhaal van Lisa Koeman, onderzoeker voor de Britse overheid