Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Kies je voor een master na je bachelor? Of ga je de onderzoekskant op of het werkveld in? Aan jou de keuze. Binnen de UvA kan je met een tutor, mentor of ouderejaarsstudent hierover in gesprek. Of praat met iemand vanuit het Student Careers Centre. Ze zijn er voor jouw loopbaanontwikkeling.

Masteropleidingen

Veruit de meeste studenten kiezen ervoor om na de bachelor Informatiekunde nog een aansluitende masteropleiding te volgen. Aan de UvA kun je je verder specialiseren in het vakgebied in de eenjarige Engelstalige masteropleiding Information Studies, of een verwante opleiding doen.

Op de website van Studiekeuze123 kun je checken welke masteropleiding studenten kiezen na het afronden van de bachelor Informatiekunde aan de UvA.

Beroepen voor informatiekundigen

Afgestudeerde informatiekundigen hebben een uitstekend beroepsperspectief. Bedrijven en overheidsorganisaties gebruiken talloze informatiesystemen. Ze hebben voor het ontwerpen, ontwikkelen en beheren daarvan hoogopgeleide informatiekundigen nodig. Uit gegevens van het UWV blijkt dat er elk jaar meer ICT-vacatures zijn dan dat er hoogopgeleide specialisten op de arbeidsmarkt komen (bron: UWV Factsheet Arbeidsmarkt 2018). 

Afgestudeerden Informatiekunde in trek bij werkgevers

Voorbeelden van beroepen waar onze alumni in terecht komen 

 • Data scientist

  Als data scientist genereer je waardevolle inzichten uit grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data (‘big data’) op basis waarvan organisaties strategische beslissingen kunnen nemen. Dit doe je met speciale tools en software. Maar ook door zelf algoritmes te schrijven om data te ontsluiten, structuren en analyseren. 

 • Informatiearchitect

  Als informatiearchitect ontwerp je de keten van o.a. informatievoorziening, informatiesystemen, gegevensverzameling en interfaces voor organisaties.

 • Interaction designer

  Als interaction designer werk je op het snijvlak van industrieel ontwerp en user interface design. Je bent niet primair bezig met de interactie tussen gebruiker en computer, maar tussen mensen onderling met de computer als medium. Interaction design heeft raakvlakken met user experience design (UX-design) en user interface-design (UI-design). UX-designers richten zich op de vraag hoe producten of toepassingen bepaalde ervaringen en gevoelens kunnen oproepen. User interface designers houden zich bezig met een onderdeel van interaction design: het vormgeven van de gebruikersomgeving.

 • Managementconsultant

  Een organisatieadviseur, of managementconsultant, is een adviseur in het bedrijfsleven, de overheid of andere organisaties. Als organisatieadviseur werk je meestal in opdracht van een organisatie aan het vaststellen, analyseren en oplossen van beleidsmatige en organisatorische vraagstukken. Als informatiekundige kun je dan bijvoorbeeld denken aan het verbeteren van interne informatiedeling in een complexe organisatie.

 • Systeemontwerper

  Als systeemontwerper ga je in gesprek met (toekomstige) gebruikers van een systeem (software, al dan niet in combinatie met hardware), om hun wensen in kaart te brengen. Deze gebruikersbehoeften vertaal je naar specificaties waaraan het te ontwikkelen systeem moet voldoen. 

  Lees hier het verhaal van Bart de Goede, software engineer bij Catawiki  

 • Onderzoeker

  Na de master kun je solliciteren naar een promotieplek aan de universiteit om je carrière in de wetenschap voort te zetten. Je doet dan vier jaar onderzoek dat je afrondt met een proefschrift. Tijdens deze periode geef je ook onderwijs aan studenten. Na je promotie kun je doorgaan in het onderzoek, maar een overstap naar het bedrijfsleven is dan nog steeds mogelijk.

  Lees hier het verhaal van Lisa Koeman, onderzoeker voor de Britse overheid

Afgestudeerden van de bachelor Informatiekunde aan het woord

Suzanne van der Tweel

UX designer

'Informatiekunde is een heel creatieve en praktische studie waarbij je veel projecten doet in kleine groepen en veel samenwerkt.'

Mike Dibbetz

Business Intelligence Consultant

'Mensen denken soms dat je als informatiekundige ergens weggestopt in een keldertje zit te programmeren, maar je werkt juist veel met mensen.'

Thom Bergman

Ondernemer in blockchain

'Het is een misverstand dat werken in de IT niet dynamisch of spannend is. Voor mijn werk reis ik de hele wereld over en leer ik mensen kennen uit allerlei culturen.'

Lisa Koeman

User Researcher bij overheid Groot- Brittannië

‘De studie vraagt een brede interesse in alles wat met mensen en technologie te maken heeft. Deze gebieden komen in elk vak naar voren. Daarbij moeten zowel theoretische als praktische vakken je liggen.’

Mark Bothof

Ondernemer

‘Vrijwel alles wat ik tijdens de bachelor heb geleerd, kon ik gebruiken bij het starten en voortzetten van mijn bedrijf. Informatiekunde bestaat voor een groot deel uit informatica en economie, maar ook sociologie en psychologie.’

Bart de Goede

Software engineer bij Catawiki

‘Ik had verwacht dat ik de bedrijfskundige kant het interessantst zou vinden, maar juist de technische vakken bleken me te liggen. Hierbij heb je controle over de uitkomst en kun je iets bouwen waar iemand anders wat aan heeft.’