Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het studieprogramma van de bachelor Informatiekunde is zo opgebouwd dat je in drie jaar tijd kennis opdoet van de verschillende disciplines waar het vakgebied uit bestaat, namelijk: informatica, systeemtheorie, cognitieve en sociale wetenschappen. Je leert hoe je deze kennis kunt inzetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelt daarnaast praktische ontwerp- en programmeervaardigheden. Ook besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van academische vaardigheden zoals communiceren, schrijven en presenteren en oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Opbouw studiejaar

Een studiejaar bestaat uit vier periodes van acht weken en twee periodes van vier weken. In de blokken van acht weken volg je doorgaans twee vakken met hoorcolleges, werkcolleges en practica. In de blokken van vier weken volg je één vak of doe je een project waarbij je in een groep met medestudenten werkt aan een grote opdracht onder begeleiding van een docent. Daarnaast volg je het hele jaar door het practicum Academische vaardigheden (jaar 1) of Oriëntatie en Reflectie (jaar 2). De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie.

Tijdsverdeling

Per week ben je ongeveer 40 uur met de studie bezig. Hiervan bestaat de helft uit contactonderwijs op het Science Park. De andere helft van de tijd gebruik je voor zelfstudie. Je doet al je werk op je eigen laptop, die je altijd bij je hebt. Je laptop moet aan een aantal minimumeisen voldoen.

Vier richtingen in de Informatiekunde

Informatiekunde aan de UvA is onder te verdelen in vier richtingen: Data Science, Informatiesystemen, Mens-computer Interactie en Sociaal-technische systemen. Deze vier richtingen zijn de bouwstenen van je vakken. In ieder vak houd je bezig met een van deze richtingen of een combinatie ervan. 

 • Data Science

  Met data science ontwikkel je processen en structuren waarmee je grote hoeveelheden data kunt verzamelen, opslaan en verwerken. Je leert de data te analyseren om waardevolle inzichten te krijgen en besluiten te ondersteunen. Het combineert statistiek en informatica om complexe problemen te begrijpen, op te lossen en voorspellingen te doen.

 • Informatiesystemen

  Hier leer je hoe je gestructureerde informatie en kennis, die door machines gelezen kan worden, verzamelt, verwerkt, opslaat en gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan databases of het semantische web. Je bestudeert ook wat voor informatie eigenlijk is voor mensen, hoe informatie wordt beheerd in organisaties en hoe deze wordt overgedragen via sociale netwerken.

 • Mens-computer interactie

  In deze richting onderzoek je hoe een individu informatie of een technologisch systeem, zoals een computer of een applicatie, gebruikt. Met de vormgeving en visualisatie van je applicatie en informatie kun je mensen sturen om bepaald gedrag te vertonen. Denk bijvoorbeeld aan een smartwatch die je aanspoort om meer te bewegen of een website waar je gelijk de informatie vindt die je nodig hebt.

 • Sociaal-technische systemen

  Vanuit een socio-technisch systeem perspectief bestudeer je grote groepen mensen en technologie. Je kijkt hoe mensen, organisaties en de samenleving omgaan met informatie, die eventueel datagedreven is. Je onderzoekt hoe ze omgaan met systemen en analyseert vraagstukken die zich op micro- en macroschaal voordoen. Voorbeelden hiervan zijn de manier waarop mensen hoe mensen in een dashboard het energieverbruik in hun huis in de gaten houden en hun gedrag daarop afstemmen. Of hoe medewerkers van bedrijven bepaalde software gebruiken, wat zowel voordelen kan opleveren als onbedoelde gevolgen kan veroorzaken. Bij het ontwerpen van een systeem houd je rekening met factoren als infrastructuur, technologie, procedures, beleid, maar ook met de mensen die het systeem gebruiken en erdoor beïnvloed worden.

Studieprogramma per jaar
 • Jaar 1 (vanaf 2024-2025)

  In het eerste jaar maak je kennis met informatiewetenschappen in vak Keerpunten in de informatica. Dit vak volg je samen met studenten Informatica en Kunstmatige intelligentie. In het vak Wiskunde voor Informatiekunde leg je de basis voor de komende vakken en verdiep je je in probabiliteit, statistiek en informatietheorie. In de daaropvolgende vakken zet je je eerste stappen op het gebied van programmeren, netwerkorganisatie, interactie design en modelleren. Met medestudenten ga je aan de slag met een project waarin deze onderwerpen samenkomen. In het Practicum Academische vaardigheden ontwikkel je vaardigheden zoals academisch schrijven en presenteren.

 • Jaar 2 (vanaf 2025-2026)

  In het tweede jaar verdiep je je verder in technologie en mens. Je gaat aan de slag met vakken over databases, cognitie en perceptie en informatie en kennismanagement. Ook in dit jaar werk je in twee projecten samen met je medestudenten. In het practicum Oriëntatie en Reflectie maak je kennis met het beroepenveld.

 • Jaar 3 (vanaf 2026-2027)

  In het derde jaar heb je volop keuzeruimte. Je kunt je hele eerste semester vullen met losse keuzevakken of je volgt een minor bij een andere opleiding. In het tweede semester volg je deze vakken naast het afstudeerproject: Data Science en Reflectie op de digitale cultuur.

  Je sluit je bachelor af met een afstudeerproject. Daarin voer je zelfstandig een onderzoek uit waarbij je gebruik maakt van de vaardigheden die je in de voorgaande jaren hebt opgedaan. Dit kan in een stage-opdracht bij een bedrijf of andere organisatie, maar ook bij een informatiekunde-onderzoeksgroep binnen de UvA. Na afronding van de bachelor Informatiekunde ontvang je het bachelordiploma en de titel Bachelor of Science (BSc).

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Keerpunten in de informatica
  Blok 1
  6
 • Inleiding Logica
  Blok 1
  6
 • Programmeren IK
  Blok 2
  6
 • Wiskunde voor IK
  Blok 2
  6
 • Analyseproject
  Blok 3
  5
 • Practicum Academische vaardigheden 1
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  1
 • Interactie Design
  Blok 4
  6
 • Introduction to System Dynamics
  Blok 4
  6
 • Modelleren en ontwerpen
  Blok 5
  6
 • Network Science
  Blok 5
  6
 • Information Visualisation
  Blok 6
  6
 • Practicum Academische vaardigheden 2
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  1
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Regulatory Compliant Information Systems
  Blok 1
  6
 • Moderne databases voor INF/IK
  Blok 1
  6
 • Informatie en Kennismanagement
  Blok 2
  6
 • Cognitie en Perceptie
  Blok 2
  6
 • Data Management and Governance Project
  Blok 3
  5
 • Practicum Oriëntatie en Reflectie 1
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  1
 • Semantic Web
  Blok 4
  6
 • Recommender Systems
  Blok 4
  6
 • Research Methods for Interactive Systems
  Blok 5
  6
 • Toegepaste Machine Learning
  Blok 5
  6
 • System Project
  Blok 6
  5
 • Practicum Oriëntatie en Reflectie 2
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  1
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Keuzeruimte/minor
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  30
 • Data Science
  Blok 4
  6
 • Reflectie op de digitale cultuur
  Blok 4
  6
 • Afstudeerproject Informatiekunde
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  18
Verplicht vak
Keuzevak
 • Keuzeruimte

  Het eerste semester van het derde jaar bestaat uit vrije keuzeruimte (30 EC) die je helemaal zelf kunt invullen. Dit geeft je de kans om je kennis te verbreden of juist te verdiepen op een onderwerp waar je graag meer over wil leren. Ook kun je een stage doen van acht weken bij een bedrijf of andere organisatie. Maar je kunt deze tijd bijvoorbeeld ook gebruiken voor een uitwisseling naar het buitenland.

  Meer informatie over de keuzeruimte

 • Studiebegeleiding

  Tijdens je studie sta je er niet alleen voor.  Je krijgt in elke fase van je studie de persoonlijke begeleiding die past bij de specifieke vragen van dat moment.

  Lees meer over studiebegeleiding

Meestgestelde vragen
 • Heb ik programmeerervaring nodig?

  Je hoeft geen programmeerervaring te hebben om met de opleiding te kunnen beginnen. Dit leer je in het eerste jaar. Wel moet je het natuurlijk leuk vinden om te redeneren, abstraheren en probleemoplossend te werken.

 • Hoeveel wiskunde zit er in de opleiding?

  Om goede computationele rekenmodellen te kunnen bouwen, de uitkomsten te kunnen analyseren en om algoritmes te kunnen schrijven, gebruik je logica, algebra en statistiek. In het eerste jaar volg je het vak Wiskunde voor Informatiekunde. Daarna komt wiskunde in veel van je vakken terug.

 • Wat zijn de grootste verschillen tussen Informatiekunde, Informatica en Kunstmatige intelligentie?

  Vergeleken met de andere bachelors in de informatiewetenschappen richt Informatiekunde zich op het aanpakken van systemische problemen in plaats van op individuele onderdelen technologie binnen dat systeem.

  Je bestudeert en gebruikt nog steeds theorieën, inzichten en instrumenten uit de informatica en kunstmatige intelligentie. Maar vooral om problemen op te lossen en processen te verbeteren met gebruikers- en systeembewuste benaderingen.

  Kortom, de bachelor Informatica gaat primair over de theorie en praktijk van computergebruik (het hoe). De bachelor Kunstmatige intelligentie richt zich over het algemeen op computationele methoden om intelligent gedrag te bereiken bij goed gedefinieerde taken (het wat). De bachelor Informatiekunde past computationele methoden en technieken toe en gebruikt deze om rekening te houden met menselijke en andere systemische dimensies (het waarom).

Opname informatiesessie Informatiekunde - UvA Bachelorweek 13 maart 2024
Opname informatiesessie Informatiekunde - UvA Bachelorweek 13 maart 2024

In deze presentatie, opgenomen tijdens de UvA Bachelorweek van maart, vertelt opleidingsdirecteur Giovanni Sileno over de opleiding en het beroepsperspectief. Studenten Lotte en Nazli lichten toe hoe het is om deze opleiding te doen.