Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bachelor Universitaire Pabo van Amsterdam

Studieprogramma

Universitaire Pabo van Amsterdam

De opleiding heeft een gevarieerd programma; de stage in de basisschool, vakken als (leer)psychologie, pedagogiek, onderwijskunde, Nederlands, rekenen en wetenschap en techniek komen aan bod.

Onderwijsvormen

Ook de onderwijsvormen zijn gevarieerd: hoorcolleges, werkgroepen, onderzoeksopdrachten, trainingen en workshops.

Lesgeven (stage) en onderzoek in de Amsterdamse basisschool neemt 40% van het programma beslag.

Je volgt lessen in je eigen groep van de Universitaire Pabo van Amsterdam, hoorcolleges volg je met studenten van de UvA-bachelor Pedagogische wetenschappen.

Je vorderingen beoordelen we via tentamens, papers, onderzoeksverslagen en praktijkbeoordelingen over de stage.

Stage

In de derde week van het eerste studiejaar start je met de stage in de basisschool.

Je doorloopt gedurende de opleiding alle bouwen van de basisschool.

Er is in jaar drie een keuzestage, hiervoor zijn er ook mogelijkheden om stage te lopen in het buitenland of bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs.

 

Lesgeven in de grote stad

Veel kinderen in de Randstad groeien op in een rijke en dynamische omgeving. Dat is niet altijd eenvoudig en remt kinderen soms in hun ontwikkeling. Je leert tijdens deze opleiding welke kansen en moeilijkheden dit oplevert en hoe je hier in de klas en in de school mee omgaat.

Jaar 1: de basis

In het eerste jaar leer je de basis over:

 • pedagogiek
 • psychologie
 • onderzoek en statistiek
 • onderwijs(kunde)
 • academische vaardigheden
 • de basisdidactiek van schoolvakken van het basisonderwijs (zoals Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie, Taal en Rekenen)

Ter voorbereiding van de stage krijg je leerkrachtvaardigheden, waarin veel verschillende elementen aan bod komen, zoals professioneel spreken, gesprekstechnieken, inzet van ict, lesvoorbereidingen maken en gebruik je de kennis uit de verschillende vakken.

De activiteiten tijdens je stage zijn gericht op twee niveaus: op je eigen vaardigheden als docent primair onderwijs en op het doen van academisch onderzoek.

Voorbeeld eerstejaarsonderzoek

Jaar 2: onderwijs ontwerpen en onderzoeken

In het tweede jaar ga je dieper in op de didactiek van de schoolvakken, aanbod komen onder andere onderzoekend en ontwerpend leren, cultuureducatie en bewegingsonderwijs, naast taal en rekenen. Je leert het ambacht van lesgeven en het op wetenschappelijk niveau benaderen en onderzoeken van een vraagstelling.

Je verdiept je verder in:

 • cognitieve ontwikkeling
 • familie en gezinsrelaties
 • het ontwerpen van lessen en een curriculum
 • onderwijsbeleid en onderwijsvernieuwing
 • diversiteit

De training in leerkrachtvaardigheden en de stage zijn ook belangrijke onderdelen.

Wetenschap en techniek project jaar 2: een interactieve tentoonstelling voor leerlingen van groep 5 en 6 over de Noordzuidlijn
Wetenschap- en techniekproject 2011: Noordzuidlijn. Foto: Sido Notermans

Wetenschap-en-techniekproject

In jaar twee start je met een projectweek. Daar maak je met elkaar een interactieve tentoonstelling voor leerlingen van groep 5 en 6 gericht op onderzoekend en ontwerpend leren.

Een voorbeeld van een thema was de NOORDZUIDlijn. De studenten zijn erin geslaagd met uitdagende en spannende proefopstellingen de leerlingen te laten begrijpen met welke complexiteit de ontwerpers en bouwers van de nieuwe metrolijn rekening hebben gehouden.

Jaar 3: zorg op maat en schoolontwikkeling

In jaar 3 staat de zorg voor leerlingen centraal en gaat het om integratie van schoolvakken. Je leert meer over de opvoeding van kinderen en mogelijke leer-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen en hoe daarmee om te gaan in de klas. Ook komt filosoferen met kinderen en wetenschapsfilosofie aan de orde.

Een andere belangrijke pijler in jaar 3 is schoolontwikkeling, vragen die daarbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: hoe functioneren schoolorganisaties, hoe kunnen schoolorganisaties veranderd worden, wat kan een school leren van een unieke leerling?

In de stage staat de voorbereiding op de LiO-stage (LiO= leraar in opleiding) in jaar 4 centraal en er is in het tweede semester een keuzestage die je zelf mag inrichten op het gebied van onderwijs.

Jaar 4: specialisatie en verdieping

In het vierde jaar kies je voor een specialisatie: het jonge of het oudere kind en kies je een vakdidactische verdieping.

Je doet je LiO-stage, dat wil zeggen dat je gedurende een jaar 2 dagen per week functioneert als zelfstandige docent voor een groep.

Daarnaast ben je gedurende het vierde jaar bezig met je bacheloronderzoek. Samen met een van de onderzoeksscholen zet je onder begeleiding een eigen onderzoek op dat aansluit bij de ontwikkeling van de school.

Na afronding van je studie krijg je twee volwaardige diploma's: leraar basisonderwijs (Bachelor of Education, BEd) en bachelor Pedagogische wetenschappen, vrij programma (Bachelor of Science, BSc).