Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Universitaire Pabo van Amsterdam
Vergelijk

Studieprogramma

De opleiding heeft een gevarieerd programma; de stage in de basisschool, onderzoeksvaardigheden en vakken als (ontwikkelings)psychologie, pedagogische wetenschappen, onderwijskunde, onderzoekend en ontwerpend leren, taal en rekenen komen aan bod.

Opbouw studie

Jaar 1: de basis

In het eerste jaar leer je de basis over:

 • pedagogiek
 • onderwijskunde
 • psychologie
 • onderzoek en statistiek
 • academische vaardigheden
 • de didactiek van schoolvakken van het basisonderwijs (zoals Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie, Taal en Rekenen)

Je loopt een dag in de week stage op een basisschool. De activiteiten tijdens je stage zijn gericht op twee niveaus: op je eigen vaardigheden als docent primair onderwijs en op het doen van academisch onderzoek. Elke week krijg je onderwijs in de leerkrachtvaardigheden of in de onderzoeksvaardigheden.

Jaar 2: onderwijs ontwerpen en onderzoeken

In het tweede jaar ga je dieper in op de didactiek van de schoolvakken. Aan bod komen, naast taal en rekenen, onder andere onderzoekend en ontwerpend leren, cultuureducatie en bewegingsonderwijs. Je bekwaamt je verder in het ambacht van lesgeven en het op wetenschappelijk niveau benaderen en onderzoeken van vraagstellingen.

Je verdiept je verder in:

 • leerontwikkeling van kinderen
 • familie en gezinsrelaties
 • het ontwerpen van lessen en een curriculum
 • onderwijsbeleid en onderwijsvernieuwing
 • diversiteit
Project Onderwijs in onderzoekend en ontwerpend leren (OOOL)

Elk jaar ontwerpen de tweedejaars studenten van de UPvA in groepjes een interactieve tentoonstelling voor leerlingen van groep 5 en 6 gericht op onderzoekend en ontwerpend leren. De thema’s die in 2021 aan bod kwamen waren: ‘Van de ruimte naar de Aarde’, ‘De snelheid van voertuigen’, ‘Vogels: te water, in de lucht en op de mast’ en ‘De eigenschappen van water’.

Jaar 3: zorg op maat en schoolontwikkeling

In jaar 3 staat de zorg voor leerlingen centraal en gaat het om integratie van schoolvakken. Ook doe je een keuzestage die je zelf mag inrichten op het gebied van onderwijs.

Je leert meer over:

 • omgevingsonderwijs
 • ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
 • taalverwerving
 • mogelijke leer-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen en hoe daarmee om te gaan in de klas
 • filosoferen met kinderen en wetenschapsfilosofie
 • schoolorganisatie; hoe functioneren schoolorganisaties, hoe kunnen schoolorganisaties veranderd worden, wat kan een school leren van een unieke leerling?

Jaar 4: specialisatie en verdieping

In het vierde jaar staat het afronden van de opleiding centraal.

 • Je kiest voor een leeftijdsprofilering: het jonge of het oudere kind
 • Je kiest een vakdidactische verdieping
 • Tijdens je LiO-stage functioneer je als zelfstandige docent (2 dagen in de week) voor een groep.
 • Je doet je bacheloronderzoek. Samen met een van de onderzoeksscholen zet je onder begeleiding een eigen onderzoek op dat aansluit bij de ontwikkeling van de school.
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Onderzoeksmethodologie UPvA
  ???studyprogramme .period??? 1
  3
 • Eigen Vaardigheid Nederlands
  1—2
  1
 • Eigen Vaardigheid Rekenen
  1—2
  1
 • Inleiding Pedagogische wetenschappen UPvA
  1—2
  5
 • Praktijk 1
  1—3
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk A: Pedagogiek
  1—3
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 1
  1—3
  3
 • Rekenen en Wiskunde 1
  ???studyprogramme .period??? 1
  ???studyprogramme .period??? 3
  3
 • Beschrijvende statistiek UPvA
  ???studyprogramme .period??? 2
  5
 • Mens en Wereld 1
  ???studyprogramme .period??? 2
  3
 • Stageweek jaar 1
  ???studyprogramme .period??? 3
  1
 • Mens en Wereld 2
  ???studyprogramme .period??? 4
  3
 • Ontwikkelingspsychologie UPvA
  ???studyprogramme .period??? 4
  5
 • Kunstzinnige oriëntatie 1
  4—6
  3
 • Praktijk 2
  4—6
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk B: Mens en Wereld
  4—6
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 2
  4—6
  3
 • Onderwijskunde 1
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Taal 1
  ???studyprogramme .period??? 5
  3
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Cultuuronderwijs
  ???studyprogramme .period??? 1
  3
 • Leren op school UPvA
  ???studyprogramme .period??? 1
  5
 • Onderwijs in Onderzoekend en Ontwerpend Leren
  ???studyprogramme .period??? 1
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk C: Onderwijsontwerp rondom Rekenen
  1—3
  3
 • Onderwijskunde 2
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Taal 2
  ???studyprogramme .period??? 2
  3
 • Familie en Gezin UPvA
  ???studyprogramme .period??? 4
  5
 • Rekenen en Wiskunde 2
  ???studyprogramme .period??? 4
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk D: Diversiteit
  4—6
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 4
  4—6
  3
 • Bewegingsonderwijs
  ???studyprogramme .period??? 5
  3
 • Toetsende statistiek UPvA
  ???studyprogramme .period??? 5
  5
 • Kunstzinnige oriëntatie 2
  5—6
  3
 • Praktijk 3
  1—3
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 3
  1—3
  3
 • Communicatie
  ???studyprogramme .period??? 4
  3
 • Praktijk 4
  4—6
  3
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Landelijke kennistoets Nederlands
  ???studyprogramme .period??? 1
  1
 • Landelijke kennistoets Rekenen
  ???studyprogramme .period??? 1
  1
 • Mens en Wereld 3
  ???studyprogramme .period??? 1
  3
 • Professionele opvoeders UPvA
  ???studyprogramme .period??? 1
  5
 • Universitaire Leraren Praktijk E: Leerlingvolgsysteem
  1—2
  3
 • Praktijk 5
  1—3
  6
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 5
  1—3
  3
 • Psychopathologie UPvA
  ???studyprogramme .period??? 2
  5
 • Taalverwerving
  ???studyprogramme .period??? 2
  3
 • English: content and language integrated learning
  ???studyprogramme .period??? 3
  ???studyprogramme .period??? 5
  1
 • Pedagogische aanpak in de klas
  ???studyprogramme .period??? 4
  3
 • Taal 3
  ???studyprogramme .period??? 4
  3
 • Wetenschapsfilosofie
  ???studyprogramme .period??? 4
  5
 • Kunstzinnige oriëntatie 3
  4—5
  3
 • Rekenen en Wiskunde 3
  4—5
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 6
  4—5
  3
 • Onderwijskunde 3
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Praktijk 6
  ???studyprogramme .period??? 6
  3
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Testen en meten UPvA
  ???studyprogramme .period??? 1
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk F: Bacheloronderzoek 1
  1—3
  5
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 7
  1—3
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leraar in Opleiding 1
  1—3
  11
 • Vakprofilering 1
  1—3
  4
 • Vakprofilering 2
  1—3
  4
 • Leeftijdsprofilering 1
  ???studyprogramme .period??? 4
  5
 • Leeftijdsprofilering 2
  4—5
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk G: Bacheloronderzoek 2
  4—6
  7
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leraar in Opleiding 2
  4—6
  12
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 8
  ???studyprogramme .period??? 5
  3
Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de online studiegids.

Extra mogelijkheden

Specialisatie internationaal georiënteerd onderwijs

Speciaal voor díe studenten die het leuk vinden om zich te verdiepen in diverse culturen en graag les willen geven in een internationale omgeving biedt de UPvA de specialisatie internationaal georiënteerd onderwijs aan. De specialisatie start in jaar 2 van de opleiding en is in samenwerking met Esprit scholen Amsterdam.

Binnen de specialisatie is extra aandacht voor Engelstalige leerkracht- en schrijfvaardigheden. Je schrijft een Engelstalige scriptie.

Samenwerking met Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam: diversiteit

Er bestaat een nauwe samenwerking met de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA). In de Werkplaats wordt samen met scholen onderzoek gedaan naar processen in en om de klas om zo de handelingsbekwaamheid van leerkrachten op het gebied van diversiteit te vergroten. In jaar 4 is er de mogelijkheid om met je bacheloronderzoek aan te sluiten bij een WOA-onderzoek.

Onderwijsvormen

De onderwijsvormen zijn gevarieerd:

 • Hoorcolleges
 • Werkgroepen
 • Onderzoeksopdrachten
 • Workshops
 • Stage op een basisschool

Je volgt lessen in je eigen groep van de Universitaire Pabo van Amsterdam, een aantal hoorcolleges volg je met studenten van de UvA-bachelor Pedagogische wetenschappen.

Je vorderingen beoordelen we via tentamens, papers, onderzoeksverslagen en praktijkbeoordelingen over de stage.

Studielast

 • Studielast per week: 40 uur
 • Onderwijs per week in jaar 1: 12 uur + 8 uur stage
 • Zelfstudie per week: 20 uur