Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Wiskunde

Studiebegeleiding

Bindend studieadvies (BSA)

Bij de opleiding Wiskunde krijg je in je eerste jaar een bindend studieadvies (BSA): studenten die in juli minder dan 42 studiepunten hebben behaald, mogen hun bachelor niet voortzetten. In je eerste studiejaar krijg je drie keer een advies over je studievoortgang.

 • In november krijg je een preadvies op basis van je eerste resultaten.
 • In januari krijg je een voorlopig studieadvies
 •  In juli krijg je een bindend studieadvies: er wordt bepaald of je de opleiding mag voortzetten

Bij het advies wordt rekening gehouden met eventuele bijzondere omstandigheden zoals ziekte of persoonlijke factoren.

Wiskundetutoraat

Om de overgang naar een wetenschappelijke opleiding te vergemakkelijken, krijg je in het eerste semester een tutor toegewezen. Je tutor bespreekt regelmatig onderwerpen (met jou en je tutorgroep) als studeren, problemen bij specifieke vakken, samenwerking met medestudenten en voortgang van de studie. In het wiskundetutoraat:

 • besteed je aandacht aan je manier van leren en studeren
 • word je begeleid bij het aanleren van academische vaardigheden, zoals schriftelijke en mondelinge verslaglegging
 • oriënteer je je op het onderzoeks- en beroepenveld

De onderwerpen die tijdens het tutoraat besproken worden, richten zich op het lopende onderwijs. Je tutor ondersteunt je dus zo goed mogelijk bij de start van je studie en helpt jou je weg te vinden binnen de opleiding en het vakgebied.

Studieadviseur

Een studieadviseur heeft een goed overzicht van de studiemogelijkheden binnen de opleidingen. De studieadviseur heeft, behalve met studenten, ook goede contacten met de docenten en kan daardoor als intermediair tussen beide groepen functioneren.

Bij de studieadviseur kun je onder andere terecht voor:

 • advies wanneer persoonlijke omstandigheden je studie beïnvloeden;
 • begeleiding bij het maken van keuzes;
 • vragen over extra uitdaging en verdieping;
 • advies over je studieplanning en bij studievertraging;
 • ondersteuning bij effectiever studeren.

De studieadviseur voor Wiskunde is Iris Hettelingh.

Neem contact met haar op

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie en wil je - voordat je met een studie start - weten wat de UvA aan begeleiding en ondersteuning kan bieden?

Lees hier alle informatie