Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Wiskunde

Studieprogramma

Wiskunde

Wiskunde is een voltijdstudie waarbij vanaf het begin een behoorlijke inspanning van je wordt verwacht. Je bent ongeveer 40 uur per week met je studie bezig. Naast de contacturen besteed je de rest van de week volledig aan zelfstudie. Elk studiejaar bestaat uit twee semesters, opgedeeld in twee blokken van acht weken en één van vier weken.

 • Het eerste jaar

  In het eerste jaar van de studie oriënteer je je op het vakgebied. Je krijgt vakken als:

  • Basiswiskunde
  • Algebra
  • Analyse
  • Programmeren
  • Stochastiek (een verzamelnaam voor kansrekening en statistiek)

  Wiskundetutoraat

  Je leert niet alleen analytisch en kritisch te denken, maar ook hoe je dat denken nauwkeurig verwoordt. Het tutoraat speelt hierbij een belangrijke rol: juist door je medestudenten veel uit te (laten) leggen en voor te (laten) doen, word je gedwongen om na te denken over hoe je iets duidelijk en exact formuleert. Onder begeleiding van een ouderejaarsstudent werk je samen met je medestudenten aan je huiswerkopdrachten en je studievaardigheden.

 • Het tweede jaar

  In het tweede jaar breid je je kennis over de basisrichtingen algebra, analyse en stochastiek uit. Daarnaast volg je vakken die een kleiner deelgebied verder uitdiepen zoals numerieke wiskunde, gewone differentiaalvergelijkingen en topologie. In tweetallen doe je een tweedejaarsproject. Je verdiept je in een (zelfgekozen) wiskundig onderwerp, schrijft een verslag en geeft hierover een presentatie. Dit is een goede voorbereiding op je bachelorproject in het derde jaar. Daarnaastbegeleiden we je in het vak Oriëntatie wiskunde bij je oriëntatie op een vervolgstudie of de arbeidsmarkt.  

 • Het derde jaar

  In het derde jaar volg je voornamelijk keuzevakken binnen de richtingen algebra, analyse, stochastiek, logica of modelleren. Daarnaast wordt er ruim aandacht besteed aan presenteren. Dit gebeurt onder andere in het vak Proofs from the Book en in het afsluitende Bachelorproject. In je bachelorproject doe je zelfstandig onderzoek onder begeleiding van een staflid. Je kiest een onderwerp dat je aanspreekt en leert in de praktijk hoe wetenschappelijk onderzoek werkt. Hierdoor kun je je oriënteren op de onderzoekspraktijk en het doen van toegepast onderzoek. Je rondt het project af met het schrijven van je bachelorscriptie, waarna je de titel Bachelor of Science (BSc) krijgt.

Studieprogramma 

Voor de opbouw van het curriculum download je het curriculum schema.

Download het curriculum schema

Digitale studiegids

In de studiegids vind je uitgebreide informatie over de vakken. Let op, dit is informatie over het huidige studiejaar.

Digitale studiegids

Computerpracticum

Onderwijsvormen

 • Hoorcolleges
  Tijdens hoorcolleges licht de docent de stof toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Werkcolleges
  In werkcolleges oefen je de stof die op het hoorcollege is behandeld in kleinere groepen, onder begeleiding van een docent.
 • Wiskundetutoraat
  In het wiskundetutoraat (jaar 1 en 2) werk je samen aan de huiswerkopdrachten, onder begeleiding van een tutor.
 • ​​​Practica
  (Computer)practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert. Ook werk je samen of zelfstandig aan kleine projecten.
 • Onderzoek
  In het tweede en derde jaar werk je individueel of in tweetallen aan een onderzoek over een onderwerp naar keuze. Je wordt hierbij persoonlijk begeleid door een docent.

Hoe veel studeer je per week?

 • Studielast per week: 40 uur
 • Onderwijs: 22 uur
 • Zelfstudie: 10 /20 uur

In principe besteed je dus 40 uur per week aan je studie waarvan ongeveer de helft aan (werk)colleges en practica. In de latere jaren neemt de tijd die je zelfstandig werkt toe.