Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Alle opleidingen van de UvA worden eens in de zes jaar beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De uitkomsten van deze externe beoordelingen vormen ook een belangrijke bron van informatie over de kwaliteit van het onderwijs. In 2019 is de duale master Journalistiek en media als onderdeel van de master Mediastudies gevisiteerd door de NVAO. De opleiding kreeg als algemeen oordeel 'goed', waarmee "de opleiding systematisch uitsteekt boven de basiskwaliteit". Hieronder kan je het samenvattend oordeel van het visitatiepanel lezen.

Standaard 1: Beoogde leerresultaten

Het panel stelt vast dat de opleiding een onderscheidende profilering heeft, die breed gedragen wordt door studenten en docenten. Het oordeelt dat Research en redactie binnen het vakgebied een uniek profiel heeft. De doelstelling van de opleiding om wetenschappelijk geschoolde journalisten op te leiden, is vertaald in heldere eindtermen waarin het duale karakter van de opleiding duidelijk naar voren komt. Eveneens zichtbaar in de eindtermen is de ambitie om creatieve en innovatieve journalisten op te leiden. Dit komt voort uit een visie op de huidige en te verwachten ontwikkelingen binnen journalistiek en media.

Het panel heeft veel waardering voor de stevige banden die de opleiding onderhoudt met haar alumni en het werkveld. Ze neemt initiatieven tot verschillende netwerken waar wetenschappers en journalisten elkaar ontmoeten en samenwerken. Hiermee toont ze de waarde van het bijeenbrengen van deze werelden in één opleiding.

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving

Het panel oordeelt dat de beoogde leerresultaten zijn vertaald in een zorgvuldig ontworpen en uitdagend curriculum. Het gebruik van afwisselende en vernieuwde werkvormen sluit goed aan bij de beoogde leerresultaten van de twee afstudeerrichtingen in de opleiding. Er is de afgelopen jaren met succes geïnvesteerd in het versterken van de samenhang van het onderwijsprogramma, met name in de verwevenheid van de academische en de praktijkgerichte oriëntatie van de opleiding. Deze samenhang is zichtbaar binnen individuele vakken, doordat studenten wetenschappelijke literatuur moeten gebruiken bij het duiden van voorbeelden uit de actualiteit, maar ook in het programma als geheel. Het panel heeft een paar sterke voorbeelden gezien, bijvoorbeeld de voorbereiding op het stageonderzoek bij het vak Journalism and Production Studies, en de scriptieopzet bij Methoden en Technieken II. Het multimediaal onderzoeksproject is niet alleen een inspirerend vak omdat studenten vanuit verschillende disciplines samenwerken, maar het brengt ook alle lijnen binnen de opleiding goed samen.

Het panel stelt bovendien vast dat de opleiding voortdurend blijft reflecteren op de inhoud en de vorm van het programma; de goede relaties die ze heeft met het beroepenveld zijn hierbij zeer waardevol. De opleiding beschikt over een sterk team van wetenschappelijke staf en praktijkdocenten. Studenten waarderen de betrokkenheid van hun docenten, de intensieve en persoonlijke begeleiding en de inspirerende gastcolleges.

Standaard 3: Toetsing

Het panel stelt vast dat de opleiding aansluit bij het facultaire toetsbeleid en zorg draagt voor een goede afstemming van de toetsing op de leerdoelen middels een toetsplan. De opleiding heeft oog voor een evenwichtig toetsprogramma. Het panel adviseert de opleiding scherper toe te zien op de kwaliteit van de reflectie in het stageverslag en er ook scherper op toe te zien dat alle studenten goede feedback krijgen op hun functioneren tijdens de stage. Hoewel de inzichtelijkheid van met name de scriptiebeoordelingen verbeterd kan worden, wordt aan andere belangrijke voorwaarden voor toetskwaliteit voldaan. De examencommissie doet haar werk goed en zorgvuldig. Docenten houden ijksessies om beoordelingen op elkaar af te stemmen en kunnen gebruik maken van de expertise van drie facultaire toetsdeskundigen. In de opleiding wordt bovendien gebruikgemaakt van een goede mix aan toetsen, passend bij de beoogde leerresultaten. Ook hebben docenten innovatieve toetsvormen ontwikkeld. Het panel is positief over de feedback die studenten ontvangen op gemaakt werk, zeker gezien de substantiële hoeveelheid opdrachten die zij maken.

Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten

Het panel stelt op basis van de eindwerken vast dat studenten de beoogde leerresultaten behalen. Het heeft veel waardering voor de nauwe banden die de opleiding onderhoudt met haar alumni en concludeert dat afgestudeerden met succes hun loopbaan vervolgen na afronding van de studie. Het panel is onder de indruk van de lijst prijzen en onderscheidingen die studenten tijdens en na hun studie verwerven. Het laat zien dat de duale masteropleiding Mediastudies studenten aflevert die vooroplopen in, en een belangrijke bijdrage leveren aan, de verdere ontwikkeling van het vakgebied.