Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Master
Psychologie: Training & Development (track)
Opslaan in favorieten

Studieprogramma

De track bestaat uit de masterthese, Applying Research Methodes, het Trainerspracticum, de Stage, de Literatuuropdracht en Ontwikkelen van trainingen.

In totaal behaal je voor de mastertrack Training & Development 60 EC.

Onderdeel Specificatie EC
Masterthese inclusief Colloquia Zelfstandig onderzoek, thema verplicht rond trainingen 18
Applying Research Methods Cursus bij Sociale Beïnvloeding 6
Trainerspracticum Basis trainersopleiding van 10 weken 8
Stage 2 x 8 weken Engelstalig Gesprekspracticum verzorgen 18
Literatuuropdracht Persoonlijk leerdoel analyseren aan de hand van literatuur 3
Ontwikkelen van trainingen

Leren ontwikkelen en uitvoeren van een workshop

7

De masterthese

De student verricht zelfstandig onderzoek naar een psychologische vraagstelling. Deze vraagstelling heeft betrekking op een trainingsgerelateerd onderwerp waardoor de student naast de algemene trainersopleiding, zich verder verdiept en specialiseert.

De masterthese wordt in principe binnen Sociale Influence uitgevoerd.

Applying Research Methods

Deze cursus wordt bij Social Influence gevolgd. De student leert welke onderzoeksmethodes er zijn en welke je het beste kunt toepassen op de toegepaste onderzoeksvraag. 

Het Trainerspracticum

Het Trainerspracticum is een intensieve training die de basis voor het trainerschap legt. Je leert met behulp van psychologische theorieën en door middel van experiental learning, binnen je eigen stijl het meest effectieve trainersgedrag neer te zetten. Het leren van standaard trucjes op tips komt hier niet voor. Je zet de stof uit de artikelen direct om in een les of een oefening. Je ontwikkelt je zowel persoonlijk als professioneel aan de hand van de gegeven feedback en de eigen reflectie.

Het Trainerspracticum behandelt literatuur over onder andere de volgende onderwerpen:

 • didactiek;
 • groepsdynamica;
 • sociale angst;
 • weerstand;
 • leiderschap;
 • zelfwaardering;
 • trainersattituden;
 • verschillende trainingsmethodieken;
 • dyadische gespreksvoering.

  Ook komen de volgende vragen in het Trainerspracticum aan bod:

 • Hoe ga je om met een deelnemer die weerstand heeft?
 • Wat doe je als de groep afhaakt?
 • Hoe begeleid je verschillende trainingsmethodieken?
 • Hoe kun je de kans vergroten dat de deelnemers ook echt leren?

Stage onder supervisie

Na het met goed gevolg afronden van het Trainerspracticum, loop je stage als psycholoog-trainer aan de UvA. Je begeleidt twee keer het 8-weekse Gesprekspracticum voor tweedejaarsstudenten, waar de focus ligt op zowel professionele als persoonlijke gespreksvoering. Dit doe je in principe in het Engels. Je zorgt hier zelf voor de voorbereiding, de lessen, de communicatie met de deelnemers en de evaluatie. De stage wordt gesuperviseerd. Casussen worden in de supervisiebijeenkomsten geëxploreerd en verdiept om vervolgens weer in de praktijk toegepast te kunnen worden. Tevens vindt theoretische verdieping gericht op de praktijk plaats.

Je leert meer over achtergrond van weerstand en verzet in trainingssituaties, groepscohesie, groepsnormen en de ontwikkelingsfases van een groep en hoe hier op in te spelen. Tot slot krijg je kennis over functionele gedragsanalyse.

Literatuuropdracht

Naar aanleiding van de reflecties uit de stageperiode, schrijf je een paper waarin literatuuronderzoek wordt gedaan. Je maakt een kritische analyse over een eigen leerdoel die tijdens de stage naar voren kwam.

Ontwikkelen van trainingen

Na het met goed gevolg behalen van de stage, volg je het onderdeel Ontwikkelen van Trainingen. Je hebt nu theoretisch en praktisch kennisgemaakt met het vak van de psycholoog-trainer. Dit biedt de basis om zelf gefaseerd een training te ontwerpen.
Je doorloopt de ontwikkelfases van een training: je doet literatuuronderzoek naar een sociaal-psychologisch onderwerp en zet op basis hiervan leerdoelen om in methodieken. Je geeft uiteindelijk de workshop aan elkaar zodat het draaiboek daadwerkelijk getoetst kan worden.

Specifieke vragen die gaandeweg in de opleiding geëxploreerd worden:

 • Op welke manier motiveer je (individuen in) een groep tot zelfinzicht en gedragsverandering?
 • Wat zijn de eigen motieven in het professioneel handelen voor de groep? Welke consequenties verbind je hieraan?
 • Hoe beweeg je mee met de behoefte van de groep zonder daarbij authenticiteit kwijt te raken?
 • Waar ligt de balans tussen een veilige leeromgeving creëren en professioneel optreden?
 • Wat zijn de grenzen van de veranderbaarheid van gedrag en wanneer is het schadelijk?

Rooster

De mastertrack Training & Development biedt plek aan 20 studenten. Er zijn twee groepen van elk 10 studenten die op twee momenten in het jaar starten.

Groep 1 - start in het eerste semester
Groep 1 start in semester 1 met het Trainerspracticum en gaat na een voorbereidingsperiode, stage lopen. In semester 2 wordt de cursus Applying Research Methods en Ontwikkelen van Trainingen gevolgd. Tot slot wordt de masterthese geschreven. De student plant zelf de literatuuropdracht, deze wordt in ieder geval na Het Trainerspracticum geschreven.
 
Groep 2 – start in het tweede semester
De studenten van groep 2 starten bij aanvang van het tweede semester met de cursus Applying Research Methods en de masterthese. Halverwege periode 2 van dit semester volgen zij het Trainerspracticum. De stage begint bij aanvang van het eerste semester van het daarop volgende studiejaar. Aansluitend vindt het onderdeel Ontwikkelen van trainingen plaats. De student plant zelf de literatuuropdracht, deze wordt in ieder geval na Het Trainerspracticum geschreven.
De opleiding is fulltime en men dient dus een jaar fulltime beschikbaar te zijn.