For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Toelating en inschrijving

Wil je je inschrijven, doorloop dan onderstaande stappen.

Inschrijfproces

 • 2. Check de toelatingseisen

  Je kunt Duitslandstudies studeren met de volgende (in Nederland behaalde) diploma's:

  Vwo-diploma

  Met een vwo-diploma ben je toelaatbaar tot de bachelor Duitslandstudies, ongeacht je profiel. Er is wel een voorkeur voor het profiel Cultuur en maatschappij.

  Hbo-(propedeuse)diploma

  Studenten met een hbo-propedeusediploma hebben toegang tot een universitaire bachelor. Houd er wel rekening mee dat de overstap van het hbo naar een universitaire opleiding door veel studenten als erg zwaar wordt ervaren.
  Een andere mogelijkheid is om eerst je hbo-bachelor te voltooien en je daarna in te schrijven voor een universitaire bachelor. Afhankelijk van de inhoud van de afgeronde hbo-bachelor en de keuze van de universitaire bachelor kun je vrijstelling krijgen voor onderdelen uit het universitaire bachelorprogramma. De maximale vrijstelling via deze route is 60 studiepunten.
  Het collegegeld voor een tweede bachelor is het hogere instellingstarief. Bij de Student Service Desk kun je terecht met vragen over het collegegeld.

  Colloquium doctum

  Heb je niet het juiste diploma om toegelaten te worden tot de bacheloropleiding Duitslandstudies dan bestaat de mogelijkheid om via een colloquium doctum toegelaten te worden.

  Lees meer over het colloquium doctum Duitslandstudies

  Taalniveau

  Het taalniveau waarop de opleiding start is dat van het vwo-eindexamen Duits. Duits is ook vanaf het begin de voertaal van de opleiding.

  Ben je gemotiveerd voor Duitslandstudies en heb je Duits in je eindexamenpakket? Doe dan een inschatting van je taalniveau. In de bijlage staan taalniveaus volgens het Common European Framework of Reference (CEFR) beschreven. Je mag met de bachelor Duitslandstudies beginnen als je kennis minimaal op niveau A2 voor de productieve taalvaardigheid ligt en op niveau B1 voor de receptieve taalvaardigheid.

  Een taalcursus in de zomer aan het Goethe-Institut kan alle onzekerheid over het niveau van je Duits wegnemen.

  Common European Framework of Reference

  Diploma behaald in het buitenland?

  Heb je je vooropleiding in het buitenland gedaan?  Dan volg je een ander inschrijfproces. Dit geldt ook voor studenten die in Nederland een International Baccalaureate (IB) hebben behaald.

  Inschrijven met een buitenlandse vooropleiding

 • 4. Activeer je UvAnetID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, krijg je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA en je aan te melden voor UvA Matching.

 • 5. Doe mee aan UvA Matching

  UvA Matching is een verplicht onderdeel van je inschrijving voor een bacheloropleiding aan de UvA. Je maakt kennis met de studie en studeren, en test zo of de opleiding echt bij je past. Als je naast de Matching nog de behoefte hebt om de opleiding van dichterbij te leren kennen, dan raden we je aan om deel te nemen aan een verdiepende voorlichtingsactiviteit op locatie, zoals UvA Proefstuderen of Student voor een Dag.

  Aanmelden

  Bij Duitslandstudies vindt de Matching online plaats. Nadat  je je hebt ingeschreven via Studielink kun je je aanmelden voor de Matching. Na het activeren van je UvAnetID heb je toegang tot SIS, waar je Matching in de Checklist Inschrijving ziet staan. Hier kun je je via de Vakplanner aanmelden voor de Matching.

  Ga naar SIS

  Meer over UvA Matching

Na (voorwaardelijke) toelating

 • 6. Vul het intakeformulier in

  Studenten die in september beginnen met de bachelor Duitslandstudies moeten naast deelname aan UvA Matching ook een intakeformulier invullen. Onder hen vallen ook studenten die van opleiding veranderen of die al aan de UvA studeren en zich nu voor het eerst aanmelden voor Duitslandstudies.

  Het intakeformulier is de start van de studiebegeleiding (het tutoraat) die je gedurende je hele bachelor krijgt. Daarom wordt in de vragenlijst onder meer gevraagd naar je vooropleiding en je motivatie voor deze studie. Nadat je het intakeformulier hebt ingevuld, kan de opleiding je in de colleges plaatsen.

  Een link naar het intakeformulier wordt gestuurd naar het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Zorg er daarom voor dat je e-mailadres in Studielink correct staat.

 • 7. Vraag je collegekaart aan

  Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Je krijgt na je voorwaardelijke toelating meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.