For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

De schakelprogramma’s voor hbo-afgestudeerden worden niet aan de UvA gegeven, maar bij de Schakelzone Recht, een samenwerkingsverband tussen de Open Universiteit, de UvA en andere instellingen. Het laatste deel van het schakelprogramma (de zogeheten 'kopcursus') volg je wel aan de UvA. Er zijn twee soorten programma's: het civiel-effect-schakelprogramma en het schakelprogramma zonder civiel effect.

Civiel effect is nodig om te kunnen worden toegelaten tot de opleiding voor advocaat, rechter of officier van justitie. De toga-beroepen. Alleen als je een hbo-rechtendiploma (CROHO 39205) hebt, kun je kiezen voor een civiel-effect-schakelprogramma. Civiel effect krijg je pas als je ook een juridische master hebt afgerond.

Informatie en inschrijven
 • Civiel-effect-schakelprogramma

  Heb je een hbo-rechtendiploma (CROHO 39205), dan kun je bij Schakelzone Recht een civiel-effect-schakelprogramma volgen waarmee je uiteindelijk civiel effect kunt krijgen nadat je je juridische master hebt afgerond.

  Je moet het civiel-effect-schakelprogramma binnen 4 jaar voltooien om toegelaten te worden tot de juridische master. Lukt dat niet, dan moet je alsnog het volledige bachelorprogramma gevolgd hebben om toegang te krijgen tot de master. Na afronding van het civiel-effect-schakelprogramma dien je binnen een termijn van maximaal twee jaar met de betreffende masteropleiding te starten.

  Dit schakelprogramma geeft afgestudeerden hbo-rechten (CROHO code 39205) toegang tot juridische masters van de UvA met civiel effect. Met het masterdiploma heb je dus toegang tot de togaberoepen zoals advocaat, rechter of officier van justitie.

  Biedt toegang tot:

  Dit schakelprogramma geeft afgestudeerden hbo-rechten bovendien de mogelijkheid toegelaten te worden tot de andere rechtenmasters van de UvA. Met inachtneming van een eventuele selectieprocedure of aanvullende (voor iedereen geldende) toelatingseisen (zoals Engelse taalvaardigheidseisen). 

  Het studieprogramma

  Van het totale programma wordt een deel gevolgd binnen de Schakelzone Recht (een samenwerkingsverband tussen de Open Universiteit, de Juridische Hogeschool Avans Fontys, de UvA en de VU). De kopcursus Bachelorscriptie FdR volg je aan de UvA.

  Om te worden toegelaten is het afronden van een aantal vakken aan de Open Universiteit verplicht. Deze cursussen zijn een toelatingseis voor het schakelprogramma om vast te stellen dat je voldoende voorkennis hebt om het schakelprogramma succesvol te doorlopen. 

  Lees meer over de opbouw van het programma op de Schakelzone Recht-website.

 • Schakelprogramma zonder civiel effect

  Studenten met bepaalde andere hbo-diploma’s kunnen alleen het schakelprogramma zonder civiel effect volgen. Let op: deze schakelroute biedt géén civiel effect (d.w.z. geen toelating tot de aansluitende opleidingen voor de togaberoepen rechter, advocaat en officier van justitie). Heb je een van de volgende hbo-diploma's:

  • Hogere Juridische Opleiding (CROHO 34121)
  • Human Resource Management/Personeel & Arbeid (CROHO 34609)
  • Sociaal-Juridische dienstverlening (CROHO 34641)
  • Management, Economie en Recht (CROHO 34435)
  • Fiscale economie (CROHO 34409)
  • Fiscaal recht en economie (CROHO 34140)
  • Finance, Tax and Advice (CROHO 35517) met specifiek de richting Tax Advice aan de Hogeschool van Amsterdam

  en heb je het certificaat behaald van de cursussen Inleiding recht: kern van het recht en Juridisch schrijven aan de Open Universiteit, dan kun je worden toegelaten tot de Schakelzone Recht. Het masterdiploma levert dan géén civiel effect op. Het schakelprogramma zonder civiel effect moet binnen 4 jaar worden voltooid om toegelaten te worden tot de juridische master, anders ben je aangewezen op het volledige bachelorprogramma om alsnog toegang te krijgen tot de master. Na afronding van het schakelprogramma zonder civiel effect dien je binnen een termijn van maximaal twee jaar met de betreffende masteropleiding te starten.

  Dit schakelprogramma geeft afgestudeerden aan een verwante juridische hbo-opleiding toegang tot een aantal juridische masters aan de UvA.

  Biedt toegang tot:

  Het studieprogramma

  Van het totale programma wordt een deel gevolgd binnen de Schakelzone Recht (een samenwerkingsverband tussen de Open Universiteit, de Juridische Hogeschool Avans Fontys, de UvA en de VU). De kopcursus Bachelorscriptie FdR volg je aan de UvA.

  Om te worden toegelaten is het afronden van een aantal vakken aan de Open Universiteit verplicht. Deze cursussen zijn een toelatingseis voor het schakelprogramma om vast te stellen dat je voldoende voorkennis hebt om het schakelprogramma succesvol te doorlopen. 

  Lees meer over de opbouw van het programma op de Schakelzone Recht-website.

 • Inschrijfprocedure

  Meer informatie over de inschrijfprocedure van het schakelprogramma met civiel effect en het schakelprogramma zonder civiel effect vind je op de website van de OU.

 • Kopcursus

  Het laatste deel van het schakelprogramma (de zogeheten 'kopcursus') volg je aan de UvA. Dat is het vak Bachelorscriptie FdR (5 EC). Je mag je inschrijven voor deze kopcursus als je minimaal 75% van het totale schakeltraject hebt voltooid. 

  Volg je het schakelprogramma met civiel effect van 60 EC (inclusief kopcursus), dan is de absolute ondergrens om met de kopcursus te kunnen starten 45 EC. Volg je het schakelprogramma zonder civiel effect van 50 EC (inclusief kopcursus), dan is de absolute ondergrens om met de kopcursus te kunnen starten 40 EC.

  Let op: voor studenten die per 1 april 2017 of later tot de Schakelzone Recht zijn toegelaten bestaat de kopcursus alleen uit het onderdeel het vak Bachelorscriptie FdR (5 EC). Om in aanmerking te komen voor het civiel effect moet de scriptie over een privaatrechtelijk onderwerp gaan. Ben je eerder begonnen, dan moet je mogelijk ook het vak Rechtsfilosofie en Rechtstheorie volgen. Raadpleeg dan de overgangsregeling op de website van de OU.

  Inschrijven kopcursussen

  De kopcursus is te volgen als schakelstudent. Volg onderstaande stappen:

  • Schrijf je tijdig in als schakelstudent via Studielink voor de opleiding: bachelor Rechtsgeleerdheid – schakelprogramma. Als je start per 1 september, doe dan uiterlijk 1 juni een inschrijfverzoek. Als je start per 1 februari, doe dan uiterlijk 1 december een inschrijfverzoek. Andere data zijn niet mogelijk.
  • Vul ook het Intakeformulier schakelprogramma's FdR in. Doe dit uiterlijk 1 augustus als je start per 1 september en uiterlijk 1 december als je start per 1 februari. Hierbij wordt ook gevraagd om bewijs op te sturen dat je voldoende EC's hebt behaald van het basisprogramma Schakelzone Recht aan de OU. Dit bewijs (OU studiepad) kun je nog tot 1 september of 1 februari aanleveren via de Digitale Student Service Desk. Wel dien je dus vóór 1 augustus of 1 december je toelatingsverzoek in te dienen (ook al heb je nog niet het benodigde aantal EC’s behaald ten tijde van het indienen van het formulier). 
  • Let op: om per 1 september of 1 februari te mogen starten met de kopcursus moeten de benodigde studiepunten vóór deze datum zijn behaald.

  Kosten kopcursus

  Als alles in orde is bevonden, geeft de Faculteit der Rechtsgeleerdheid de toestemming voor je inschrijving als schakelstudent door aan de centrale studentenadministratie van de UvA. In studiejaar 2024-2025 betaal je een vergoeding van € 42,17 per EC met een maximum van € 2530,-. Dit komt overeen met de maximumbijdrage die universiteiten voor een schakeltraject mogen vragen.

  Vakaanmelding kopcursus

  Je wordt door de UvA aangemeld voor het vak Bachelorscriptie.

  Herinschrijven kopcursus

  Moet je je herinschrijven voor de kopcursus omdat je de bachelorscriptie niet af hebt kunnen ronden? Zorg dan, indien je in februari bent gestart en in september door wilt gaan, dat je je in Studielink herinschrijft voor de kopcursus en opnieuw het intakeformulier invult. Ben je in september gestart en wil je in februari doorgaan met de kopcursus, vul dan alleen het intakeformulier opnieuw in.

Vragen?

Als je vragen hebt over schakelprogramma's neem dan contact op met de onderwijsbalie van de UvA Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Feiten & cijfers
Vorm
Deeltijd
Studielast
60 EC, 24 maanden
Voertaal
Nederlands
Toelatingseisen
Hbo-vooropleiding
Start
Februari, april, september, november