Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Master
Geschiedenis
Vergelijk

Studieprogramma

Het masterprogramma Geschiedenis omvat 60 EC. In het eerste semester interpreteer je het verleden met behulp van eigentijdse kernconcepten (zoals gender en etniciteit) en innovatieve benaderingen uit de geschiedwetenschap en de sociale wetenschappen (zoals postkolonialisme en digital history). In het tweede semester verdiep je je kennis met keuzevakken en schrijf je je scriptie.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Kernvak Geschiedenis
  1—3
  18
 • Zorgen voor het zelf. Groep en individu in het tweede millennium na Christus (ca. 1000-2000)
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • We zijn allemaal consumenten. Over de moderne consumptiesamenleving
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Vrije keuzevakken of een stage
  4—6
  12
 • Masterscriptie
  4—6
  18
 • Kernvakken

  In de kernvakken vergroot je je kennis van historisch onderzoek. Je leert de belangrijke debatten in het vakgebied kennen en de verschillende historiografische en theoretische visies in discussies te ontrafelen. Je neemt beredeneerde eigen standpunten in. Daarnaast ontwikkel je kennis over verschillende onderzoekspraktijken, zoals digital history, global history en nieuwe benaderingen in de politieke geschiedenis en cultuurgeschiedenis, en leer je hoe je deze kunt toepassen in je eigen onderzoek.

 • Themacolleges

  In de themacolleges pas je concepten en benaderingen uit de kernvakken toe op actuele thema’s uit het verleden. In de afgelopen jaren stonden onder meer de volgende thema’s centraal: de verhouding tussen groep en individu, de doorwerking van de dekolonisatie en de opkomst van de moderne consumptiesamenleving.

 • Keuzeruimte

  In het tweede semester verbreed en verdiep je je kennis via twee keuzevakken (elk 6 EC) of een stage (6 of 12 EC) bij een van de vele onderzoeks- en overheidsorganisaties of culturele instellingen die Amsterdam rijk is. Ook journalistieke stages zijn mogelijk. 

  De opleiding Geschiedenis en de Faculteit der Geesteswetenschappen bieden een ruim scala aan keuzevakken die aansluiten bij thema’s uit de master Geschiedenis, zoals “The West”. Cultural and intellectual history of a contested concept, City Life in the Roman Empire en European Experiences of Decolonization.

 • Masterscriptie

  Met je scriptie krijg je de kans op basis van oorspronkelijk eigen historisch onderzoek een originele bijdrage te leveren aan de bestaande literatuur en kennis. Je kiest het onderwerp van het werkstuk in overleg met de docenten van Kernvak III en de scriptiebegeleider, die ook wordt geraadpleegd over de vraagstelling, de opbouw, de kwaliteit en de voortgang van de scriptie.

Doorstroommogelijkheden

Als je tijdens de master Geschiedenis ontdekt dat je meer onderzoek zou willen doen, dan bestaat de mogelijkheid om over te stappen naar de tweejarige research master Geschiedenis. Na het doorlopen van de selectieprocedure en toelating kun je in de meeste gevallen de vakken die je tijdens het eenjarige programma hebt behaald, meenemen naar de onderzoeksmaster. De examencommissie beslist welke vakken hiervoor in aanmerking komen. Let op: je kunt alleen per september instromen in de onderzoeksmaster.

Geschiedenis in deeltijd

Het eenjarige programma Geschiedenis wordt ook in deeltijd aangeboden en duurt in dat geval anderhalf jaar. Als deeltijdstudent volg je maximaal 40 EC per jaar (20 EC per semester). Je volgt het onderwijs samen met de voltijdstudenten. Deeltijdstudenten stellen hun programma op in overleg met de mastercoördinator.

Accreditatie en afstudeertitel

Het masterprogramma Geschiedenis is positief getoetst (geaccrediteerd) door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dit betekent dat de opleiding na succesvolle afronding leidt tot een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).