Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Na je bachelor Kunstgeschiedenis

Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping zoekt, of je kansen op de arbeidsmarkt wilt verbeteren, dan volg je een master. De UvA heeft meer dan 200 masterprogramma’s, die één, anderhalf of twee jaar duren en veelal Engelstalig zijn.

Voor veel masterprogramma's gelden instroomeisen en/of een selectieprocedure. Vaak moet je al tijdens je bachelor bepaalde vakken of een specifieke minor hebben gevolgd. Daarom is het verstandig om tijdig in je planning rekening te houden met de toelatingseisen van het masterprogramma dat je interesseert.

Eenjarige masterprogramma's

Met een bachelordiploma Kunstgeschiedenis heb je vanzelfsprekend toegang tot de eenjarige master Kunstgeschiedenis. De UvA biedt echter ook tal van gerelateerde programma's, waar je met een bachelor Kunstgeschiedenis toegang toe hebt, zoals:

Door tijdens je bachelor een minor te volgen kun je je mogelijkheden in de masterfase verder uitbreiden. Zo kun je je aanmelden voor de master Conservation and Restoration of Cultural Heritage na het volgen van de minor Conservering en restauratie. Overigens geldt voor deze specifieke master wel een selectieprocedure.

Duale masters

Je kunt ook kiezen voor een duaal masterprogramma: een beroepsgeoriënteerd programma van anderhalf of twee jaar (90 of 120 EC), inclusief leerwerkperiode. Vanwege het beperkte aantal leerwerkplaatsen geldt voor alle duale masters een selectieprocedure. Met een bachelordiploma Kunstgeschiedenis heb je toegang tot de duale masters:

Onderzoeksmasters

Studenten met een sterke belangstelling voor onderzoek kunnen zich aanmelden voor een tweejarige (120 EC) onderzoeksmaster. Voor alle onderzoeksmasters geldt een selectieprocedure, waarbij met name gekeken wordt naar de invulling van je bachelor, de behaalde studieresultaten en je scriptie. De volgende onderzoeksmasters sluiten goed aan op een bachelor Kunstgeschiedenis:

Leraar worden

Als je na de bachelor Kunstgeschiedenis ook een master in Kunstgeschiedenis voltooit, mag je daarna instromen in de Lerarenopleiding Kunstgeschiedenis en ckv/kunst algemeen.

Overige masterprogramma's

De UvA heeft een zeer breed aanbod van masterprogramma's in alle disciplines. Kijk hiervoor in de lijst van alle masters.

De arbeidsmarkt

Een universitaire studie leidt je op tot veel meer dan één bepaald beroep. Je bent na je studie uiteraard inzetbaar in banen op je specifieke vakgebied, maar ook in andere beroepenvelden waar een kritische, zelfstandige en leergierige geest vereist is.

Kunsthistorici zijn bijzonder geschikt voor banen waarin de visuele, conceptuele of materiële kanten van kunst centraal staan. Onze alumni werken veelal in musea of presentatie-instellingen – als conservator of tentoonstellingsmaker, maar ook bij de afdelingen educatie, publicaties of public programming. Vaak vinden ze werk in de privé- of commerciële sector, bij bedrijfscollecties, galeries of veilinghuizen. Sommigen werken zelfstandig, maken tentoonstellingen, schrijven voor de pers of musea, of organiseren kunstbeurzen. Ook zijn alumni op verschillende niveaus betrokken bij overheids- of erfgoedinstellingen, of werken in het toerismesector. Je kunt natuurlijk ook de wetenschap in of leraar worden. Kortom, een diploma Kunstgeschiedenis maakt veel mogelijk:

  • Musea, galerieën, veilinghuizen, privé- en bedrijfscollecties, monumentenzorg, kunststichtingen
  • Kunst en antiekhandel, kunst- en antiekbeurzen, organisatiebureaus Biënnales en art fairs, culturele festivals
  • Media en journalistiek (digitaal, kranten, tijdschriften, TV); uitgeverijen, bibliotheken
  • Culturele adviesbureaus; organisaties die kunstreizen en cursussen verzorgen, cultureel toerisme
  • Beleidsmedewerker bij culturele instellingen, de overheid, de stad, het Ministerie etc.
  • Architectenbureaus; erfgoedinstellingen; archieven
  • Leraar CKV/Kunst Algemeen (na 1-jarige lerarenopleiding)
  • Het onderzoek en/of hoger onderwijs in (promoveren)

Promotieonderzoek

Na een (onderzoeks)master kun je kiezen voor een wetenschappelijk carrière aan een universiteit en promoveren. Je doet dan drie tot vier jaar onderzoek en schrijft een proefschrift. Het promotieonderzoek wordt in veel gevallen gecombineerd met onderwijstaken. Naar een promotieplaats moet je solliciteren. Dankzij de aantal docenten en de breedte van hun expertise, kun je aan de UvA op veel gebieden promoveren: over de kunst van de Middeleeuwen, de vroegmoderne tijd, kunsthandel in de Gouden Eeuw, verzamel- en museumgeschiedenis in Europees verband, bouwkunst van alle periodes, materiële en technische kunstgeschiedenis, conservering en restauratie, de negentiende eeuw of modern en hedendaagse kunst. De UvA heeft zich in de laatste jaren ook geprofileerd op het gebied van artistic research en er promoveren jaarlijks een aantal kunstenaars en curatoren.

Het grote aantal promovendi bij Kunstgeschiedenis aan de UvA (uit binnen- en buitenland) draagt bij aan de levendige onderzoekscultuur. Aan de UvA vindt grensverleggend kunsthistorisch onderzoek plaats op het gebied van zowel de traditionele als de hedendaagse kunst.